Book Creator

Matea i Iva

by ELVISA SEKULIĆ

Cover

Loading...
Loading...
Putovanje Europom
Loading...
Putovanje Europom
Loading...
Projektni zadatak, izradile učenice 5. c razreda Matea Kurtović i Iva Sabljak.
.......................................................................................................................................
Oduvijek smo htjele posjetiti London
Plan putovanja
Budžet:10 000 kn = 1 153.47 britanska funta
Duljina boravka: 5 dana
Vrsta smještaja: Hotel
Prijevoz: avion
Broj putnika: 2 osobe
Dodatni trošak : Britanski muzej (British Museum) + povratak natrag
.......................................................................................................................................
Računanje
Duljina boravka + vrsta smještaja

1 noć = 321 kn = 37,03 britanska funta
321*5=1 605 kn
1.605 kn = 185,13 britanska funta
10.000 - 1 605= 8.395
8.395 kn = 968,34 britanska funta

1 osoba = 1 039 kn = 119,85 britanska funta
1.039*2 = 2 078 kn
2.078 kn = 239,69 britanska funta
8.395 - 2 078 = 6.317 kn
6.317 kn = 728,65 britanska funta
Prijevoz + broj osoba
CAPTIONS (clockwise) insert your text captions here
.......................................................................................................................................
Dodatan trošak
Britanski muzej
1 osoba = 185 kn =21,34 britanska funta
185 * 2 = 370
370 kn = 42,68 britanska funta
6 317 - 370 = 5 947
5 947 = 685,97 britanska funta
Povratak natrag
5.947 - 2.078 = 3.869 kn
3.869 =446,28 britanska funta
Potrošili
10 000-3.869= 6.131 kn
6 131 kn = 707,19 britanska funta
Ostatak
3.869 kn = 446.28 britanska funta
.......................................................................................................................................
IZVORI
Hvala na pažnji
Nadam se da ste uživali u našem malom putovanju
PrevNext