Book Creator

Petőfi Sándor

by Noémi Linczing

Cover

Loading...
Loading...
PETŐFI SÁNDOR
15
KÖLTEMÉNYE
5
ELŐSZÓ
Petőfi Sándor költeményeinek ajánlójaként legalább annyira nehéz a dolgom, mint a költőnek ilyen lélekhez szóló verseket írni. Ezekben az összegyűjtött versekben, ha elég figyelmesek vagyunk, észrevehetjük, hogy a költemények kezdőbetűiből kiolvasható a híres magyar költő Petőfi Sandor neve. Az őszi és tavaszi évszakok dominálnak, a természet által nyerünk betekintést érzelmi világának komplexitásába. Verseibe könnyen bele tudjuk magunkat képzelni. Gyűjteményemet csak ajánlani tudom, hiszen tele van csodaszép virágokkal, amelyek a lélek botanikáját és virágzását jelképezik. Azért ezeket a verseket vállasztottam, mert ezek állnak a legközelebb a jelenlegi hangulatomhoz. Költészetére a szerelmi líra és a tájlíra egyaránt jellemző.
6
PACSÍRTASZÓT HALLOK MEGINT
Pacsírtaszót hallok megint!
Egészen elfeledtem már.
Dalolj, tavasznak hírmondója te,
Dalolj, te kedves kis madár.

Oh istenem, mi jólesik
A harci zaj után e dal,
Mikéntha bérci hűs patak füröszt
Égő sebet hullámival.

Dalolj, dalolj, kedves madár,
Eszembe hozzák e dalok,
Hogy nemcsak gyilkos eszköz, katona,
Egyszersmind költő is vagyok.

Eszembe jut dalodrul a
Költészet és a szerelem,
Az a sok jó, mit e két istennő
Tett és még tenni fog velem.

Emlékezet s remény, ez a
Két rózsafa ismét virít
Dalodra, és lehajtja mámoros
Lelkem fölé szép lombjait,
És álmodom, és álmaim
Oly kedvesek, oly édesek...
Terólad álmodom, hív angyalom,
Kit olyan híven szeretek,

Ki lelkem üdvessége vagy,
Kit istentől azért nyerék,
Hogy megmutassa, hogy nem odafönn,
De lenn a földön van az ég.

Dalolj, pacsírta, hangjaid
Kikeltik a virágokat;
Szivem mily puszta volt és benne már
Milyen sok szép virág fakad.

Betlen, 1849. március 8.
Mindent tevél, amit szabad
És amit nem szabad,
Hogy visszatartsad ellened
Szegűlt leányodat;
Bekeriték őt apai
Tekintélyednek falai,

S úgy volt ármányaid között,
Mint hálóban a hal,
És fenyegetted haragod
Gyilkos villámival...
És mégis elment gyermeked
Az ifjuval, kit szeret.

Mi volt forrása tetteid
Sötét folyóinak?
Tán a szülői aggalom
A jövendő miatt?
Ez volt a szép palást, amely
Rút önzésed takarta el.

Árúnak tartád gyermeked,
S rá alkuvál is már...
Szeretném tudni: mennyiért
Kérték s mi volt az ár?...
Vásárra vitted, tehetéd,
Mert hisz te adtad életét.
PrevNext