Book Creator

Skaitmeninių ugdymo priemonių idėjų mugė „Pažinkime supantį pasaulį“

by Kauno l/d "Eziukas"

Cover

Loading...
Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ kvietė ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus kurti skaitmenines ugdymo(si) priemones ir dalyvauti idėjų mugėje „Pažinkime supantį pasaulį!“.

Idėjų mugės tikslas: sukurti skaitmeninių priemonių katalogą „Pažinkime supantį pasaulį“, skirtą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų aplinkos pažinimo srities ir pažinimo kompetencijos įgūdžių formavimui ir tobulinimui, panaudojant įvairius internetinius įrankius.
1.    Uždaviniai:
1.1. skatinti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kūrybinę iniciatyvą, originalumą, kuriant pažinimo kompetencijos ugdymui(si) skirtas interaktyvias priemones, kurios formuotų ir tobulintų:
·      ikimokyklinio amžiaus vaikų aplinkos pažinimo srities įgūdžius (orientuojantis į „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo“ aplinkos pažinimo srities pasiekimų 1-7 žingsnius ir ugdymo gaires);
·      priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos įgūdžius (orientuojantis į „Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos“ (2014) pažinimo kompetencijos pasiekimus ir ugdymo gaires).
1.2.   Dalintis gerąja darbo patirtimi, idėjomis plėtojant bendradarbiavimą tarp ugdymo įstaigų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų.
1.3.   Parengti skaitmeninių metodinių priemonių virtualią knygą- katalogą.
Informacinių komunikacinių technologijų ir skaitmeninių interaktyvių priemonių integravimas į ugdomąjį procesą, praturtinant ugdymo(si) turinį, atitinka šiandienos ugdymo standartus, padedančius atliepti šiuolaikinių vaikų poreikius bei atveria platesnes ugdymo(si) galimybes pažinti pasaulį ir jo įvairovę pasitelkiant šiuolaikines pažinimo priemones.
○ Skaitmeninių priemonių katalogas „Pažinkime supantį pasaulį“, skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų aplinkos pažinimo srities ir pažinimo kompetencijos įgūdžių formavimui ir tobulinimui. 
○ Šis patrauklus, praturtintas vaizdinga informacija skaitmeninių priemonių katalogas „Pažinkime supantį pasaulį!“ padės vaikams ne tik efektyviau suvokti pateiktą informaciją, plėtoti patirtinį aplinkinio pasaulio pažinimą, bet ir stiprins vaiko mokymosi motyvaciją. Aktyvins smalsumą, plėtos mąstymo, problemų sprendimo, kūrybiškumo gebėjimus, ugdys savarankiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius bei leis individualizuoti ugdymo(si) turinį. 
Skaitmeninių mokymo priemonių „Pažinkime supantį pasaulį“ kataloge esančios priemonės yra rekomendacinio pobūdžio. Tekstinė ir vaizdinė informacija, pateikta skaitmeninių priemonių kataloge nėra įvertinta ekspertų, suderinta ir aprobuota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. Autorių pateiktuose aprašymuose ir priemonėse gali būti klaidų ir netikslumų.
Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“

Mokytoja Roma Krisiulevičienė
Skaitmeninė mokymo priemonė „Naminiai gyvūnai ir paukščiai“
Priemonė skirta 5-6 metų vaikams.
Priemonės tikslas - taisyklingai įvardinti naminius gyvūnus ir paukščius, mokytis skaityti.
Kortelę su pavadinimu nutempti prie atitinkamo gyvūno ar paukščio.
Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“

Mokytoja Sandra Karvelienė
Skaitmeninė mokymo priemonė „Lietuvos paukščiai“
Priemonė skirta 4-5 m. amžiaus vaikams.
Tikslas - mokytis pažinti Lietuvos paukščius, skirti juos pagal skeidžiamus garsus.
Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“

Mokytoja Sandra Karvelienė
Skaitmeninė mokymo priemonė - viktorina „Mano šalis - Lietuva“
Priemonė skirta 6-7 m. (priešmokyklinio) amžiaus vaikams.
Tikslas - sužinoti įdomiausius faktus apie Lietuvą bei pasitikrinti žinias, kaip gerai pažįstame savo šalį.
PrevNext