Book Creator

„NYKŠTUKŲ KALĖDOS!“

by Kauno l/d "Eziukas"

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Projekto - virtualios kūrybinės darbų parodos
Loading...
„NYKŠTUKŲ KALĖDOS!“
Loading...
Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų bei tėvų Steam projekto veiklų akimirkos
Loading...
2021

Tikslas – pasitelkiant STEAM veiklas, ugdyti vaikų kūrybiškumą, skatinti pažintinius gebėjimus, kuriant nykštukų Kalėdas.

Uždaviniai:
1. Skatinti vaikų išradingumą, kūrybiškumą, saviraišką.
2. Kūrybiškai naudoti įvairias priemones, atlikti tyrimus, plėtoti gebėjimus STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymas) ugdymo(si) veiklose.
3. Aktyvinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp ikimokyklinių įstaigų Respublikoje.
Akmenės raj. Ventos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius
Mokytojos: Edita Mikelskienė, Reda Petkevičienė ir Ingrida Žadeikienė
Alytaus lopšelis-darželis „Linelis“
Mokytojos: Valentina Ivoškienė ir Odeta Bertulienė
Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“
Mokytojos: Dovilė Marčiulaitytė, Elvyra Kupinienė ir Svetlana Česynienė
Alytaus privatus lopšelis-darželis „Būžys“
Mokytoja: Ieva Krutulė
PrevNext