Book Creator

Семејство

by Наташа Николоска

Cover

Rounded Rectangle
Loading...
наставен предмет: Запознавање со околината
наставна единица "МОЕТО ПОТЕСНО СЕМЕЈСТВО"
Loading...
Loading...
Ellipse;
Loading...
Наташа
Николоска
Ellipse;
Ellipse;
Ellipse;
Ellipse;
СЕМЕЈСТВО се родителите и децата.
Моето семејство се вика СОЛОМОНОВСКИ.
Јас се викам ДАРИА и одам во училиште. Сега сум четврто одделение. Сакам да ве запознаам со членовите на моето семејство
Speech Bubble
Ова е мама и се вика Елена. Таа оди на работа.
Тато се вика Ѓорѓи. Исто така и тој оди на работа.
Тука е и мојата сестра Михаела. Оди во училиште исто како мене.
PrevNext