Book Creator

Teza master

by GURGU MARIA LAURA

Cover

Loading...
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIŞINĂU
Loading...
VALORIFICAREA LECTURII EXPRESIVE ÎN VEDEREA FORMĂRII INTERESULUI PENTRU CITIT LA ELEVII DIN CLASELE PRIMARE
Loading...
TEZĂ DE MASTER

Loading...
prof. inv. primar GURGU MARIA LAURA
Loading...
Conducător ştiinţific:

Aliona Zgardan-Crudu, dr., conf. univ.

Scopul cercetării :

           Studierea aspectelor teoretice și metodologice privind valorificarea lecturii expresive în vederea formării interesului pentru citit.
 Pentru realizarea scopului cercetării mi-am propus următoarele obiective:


OBIECTIVUL   I

Studierea reperelor teoretice în vederea formării competenței de lectură


Competența de lectură are următoarele componente: cunoștințe, capacități, atitudini. Este necesară interacționarea a trei factori:
                  cititorul cu structurile sale cognitive (cunoștințe despre limbă, despre text, despre lume)
                   textul cu universul său tematic, ideatic, afectiv
                   contextul în care se produce actul lecturii

 Lectura expresivă pune bazele competențelor cititorului de a interacționa cu textul, descifrând mesajele transmise.
 
 Calitățile textului literar:
                                                    accesibilitatea
                                                    tema
                                                    limbajul  
OBIECTIVUL   II

Dezvoltarea capacității de lectură expresivă – bază pentru formarea interesului pentru citit
Lectura expresivă presupune o îmbinare între cele trei tipuri de comunicare: verbală, paraverbală( caracteristicile vocii, intensitate, ritmul, debitul vorbirii, intonația) și nonverbală (gesturi, mimică,înfățișare).


Lectura expresivă a elevilor poate fi realizată în diverse activități, care au ca scop incitarea interesului pentru operele literare, spre a descoperi bucuria lecturii:

•          citirea pe roluri a unor fragmente dialogate;
•          recitarea unor poezii;
•          realizarea unor prezentări;
•          concurs de monolog dramatic;
          ascultarea recitărilor/monologurilor realizate de actori
PrevNext