Book Creator

Tabelul Periodic

by Toea Elena

Pages 2 and 3 of 13

SISTEMUL PERIODIC AL
ELEMENTELOR
Prof. Toea Elena
Loading...
Loading...
Loading...
In natura nimic nu se pierde,nimic nu se castiga,totul se transforma. LAVOISIER
Loading...
Loading...
CUPRINS
Loading...
Istoric
Legea periodicităţii
Structura tabelului periodic
Lantanide şi actinide
Corelaţia Sistem periodic-Structura atomilor – Proprietăţile elementelor
Loading...
Loading...
Loading...
Oare deasuprea capului meu este un link cu tabelul periodic ?!
Thought Bubble
Istoric

Mendeleev nu a fost primul care a studiat aceste proprietăți ale elementelor chimice. În 1789, Antoine Lavoisier a publicat o lista cu 33 de elemente chimice, pe care le-a grupat în gaze, metale, nemetale și pământuri. În 1829, Johann Wolfgang Dobereiner a observat că unele elemente ar putea fi grupate în triade bazate pe proprietățile chimice. Litiul, sodiul și potasiul au fost grupate într-o
triadă ca metale ușoare, reactive. Dobereiner
a observat că aranjate după greutatea atomică, al doilea element din fiecare triadă este media dintre primul și al treilea element.
Aici avem un scurt video istoric despre Mendeleevhttps://www.facebook.com/cdishp/videos/718616195286911/
        În 1857, Jean-Baptiste Dumas a publicat o lucrare ce descria relațiile dintre diferite grupe de metale. În 1864, Julius Lothar Meyer a publicat un tabel cu 44 de elemente aranjate după valențe.                   
Recunoașterea tabelului lui Mendeleev a venit datorită faptului că acesta a lăsat locuri libere pentru elementele ce nu fuseseră încă descoperite, dar și pentru că a ignorat ordinea sugerată de greutatea atomică și a trecut la elementele adiacente, precum teluriul și iodul, pentru a le putea clasifica mai bine în familii chimice.
LEGEA PERIODICITĂȚII
Tabelul însuși este o reprezentare vizuală a legii periodicității, care afirmă că unele proprietăți ale elementelor chimice se repetă periodic atunci când acestea sunt aranjate după numărul atomic. Pentru a afișa aceste trăsături comune, tabelul dispune elementele în coloane verticale, numite grupe, și în rânduri orizontale, numite perioade.
Cum arată tabelul lui Mendeleev ?
Am visat un tabel în care toate elementele se potriveau. Imediat după ce m-am trezit, l-am notat pe o foaie de hârtie”, scria Mendeleev în jurnalul său.
 STRUCTURA TABELULUI PERIODIC
SISTEMUL PERIODIC ACTUAL CUPRINDE :
-7 ȘIRURI ORIZONTALE, NUMITE PERIOADE, NOTATE DE LA 1-7, FIECARE ÎNCHEINDU-SE CU UN GAZ RAR;
-18 COLOANE VERTICALE, NUMITE GRUPE , NOTATE  DE LA 1-18, CARE CUPRIND ELEMENTE CE AU PROPRIETĂȚI CHIMICE ASEMĂNĂTOARE, DATORITĂ ACELEIAȘI REPARTITII AI ELECTRONILOR PE STRATURILE EXTERIOARE;
- 118 CĂSUȚE, NOTATE DE LA 1-118, CARE CORESPUND TUTUROR ELEMENTELOR CUNOSCUTE.                                                                   
Lantan
 Lantanide și actinide
        Grupa III-B a sistemului periodic cuprinde
elementele Sc, Y, La și Ac. Dintre  acestea, lantanul și actiniul sunt
aparent “elemente colective”, deoarece cãsuțele corespunzãtoare lor în Tabelul Sistemului Periodic încorporeazã de fapt 14 elemente, denumite, dupã capul de serie, lantanide respectiv
actinide. Aceste elemente  nu prezintã o periodicitate a proprietãților fizice și chimice (întâlnite la
elementele din grupele principale sau din grupele secundare) fapt care se datoreazã unor particularitãți în structura lor electronicã.
Actinium
PrevNext