Book Creator

Skaitmeninės ugdymo priemonės

by renata galdikiene

Cover

Loading...
SKAITMENINĖS PRIEMONĖS SPECIALIOJO PEDAGOGO DARBE
Loading...
Loading...
Švietimo pagalbos specialistės
Priemonės sukurtos panaudojus

learningApps.org
jigsawplanet.com
bookcreator.com
quizizz.com
flippity.net
SUDURTINIAI ŽODŽIAI
Tikslas. Remiantis individualiais mokinių gebėjimais įtvirtinti suvokimą, kas yra sudurtinis žodis, mokytis taisyklingai jį rašyti.
TEKSTO  „DRAUGYSTĖ“
SUVOKIMAS
Tikslas. Remiantis individualiais mokinių gebėjimais tobulinti skaitymo, teksto analizės ir suvokimo įgūdžius.
TEKSTO „DRAUGYSTĖ“ SUVOKIMAS
Tikslas. Remiantis individualiais mokinio gebėjimais sudėti dėlionę, atpažinti sudėtą paukštį ir jį pavadinti. Lavinti regimąjį suvokimą, dėmesį.
DAIKTAVARDIS

Tikslas. Remiantis individualiais mokinių gebėjimais įtvirtinti žinias apie pagrindinę lietuvių kalbos dalį (prisiminti, kas yra daiktavardis, pažymėti sakinyje, sudaryti linksnio ir klausimo porą).
PrevNext