Book Creator

Dobre praktyki w projektach młodzieżowych na rzecz środowiska

by Fundacja CEO

Cover

Loading...
Loading...
Dobre praktyki 
w projektach 
młodzieżowych 
na rzecz środowiska
Spis treści
Wstęp 


Dlaczego warto realizować projekty na rzecz wyzwań środowiskowych?


Dobry projekt, czyli jaki? 


Dobre praktyki w projektach młodzieżowych na rzecz środowiska
Wstęp
Projekty młodzieżowe na rzecz środowiska przedstawione w broszurze zostały zrealizowane w ramach programu „Ekologiczna szkoła”. Ich celem była realizacja działań na rzecz różnorodności biologicznej i jej ochrony. 

Znaczenie różnorodności biologicznej w życiu człowieka jest ogromne, zapewnia ona podstawowe warunki do życia:Nasze relacje z przyrodą mogą mieć jednak różny charakter. Wiele osób z zachwytem odnosi się do przyrody, podziwia bogactwo różnorodności biologicznej, spędza czas blisko natury. Organizacje międzynarodowe wraz z państwami opracowują programy ochrony terenów przyrodniczych
i poszczególnych gatunków. Jednocześnie to również my, ludzie, w największym stopniu odpowiadamy za obecny zanik różnorodności biologicznej (potęgowany przez zmianę klimatu, na którą mamy wpływ). 
- optymalny skład powietrza
- pożywienie i czystą wodę
- schronienie
- przedmioty codziennego użytku
- substancje leczące.
Triangle;
3

Najnowsze raporty o stanie natury przygotowane przez Międzyrządową Platformę Naukowo-Polityczną w sprawie Różnorodności Biologicznej i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) oraz WWF wskazują, że do najważniejszych zagrożeń różnorodności biologicznej należą:


- utrata i degradacja siedlisk 
- nadmierna eksploatacja zasobów
- zanieczyszczenia środowiska
- obce gatunki inwazyjne
- zmiana klimatu.
Triangle;
Projekty młodzieżowe, które poznacie, odpowiadają na jedno z trzech zagrożeń:
Utrata i degradacja siedlisk – obecnie uważana za największe zagrożenie dla różnorodności biologicznej. Wiele terenów naturalnych przekształca się w tereny rolnicze, ekosystemy na całym świecie są wylesiane i zabudowywane – przyroda przez ludzką działalność traci różnorodność biologiczną.

Nadmierna eksploatacja zasobów – duża produkcja i konsumpcja wymagają znacznych ilości surowców. Intensywnie pozyskiwanym surowcem może być prawie każdy element środowiska: woda, torf, ropa naftowa, minerały, drzewa i inne rośliny oraz zwierzęta. Powoduje to konsekwencje zarówno środowiskowe, jak i społeczne.

Zanieczyszczenia środowiska – zanieczyszczenia mają różne pochodzenie, charakter i stan skupienia. Mogą one zmieniać elementy środowiska (powietrze, woda, gleba), czyniąc je szkodliwymi dla ludzi
i przyrody. Istotnym problemem jest również ilość odpadów, w tym plastiku – nawet siedemset gatunków zwierząt pada ofiarą plastiku, myląc go z pożywieniem lub wplątując się w niego.
5
Młodzież w odpowiedzi na wybrane wyzwanie środowiskowe mogła zrealizować projekt w jednej z trzech form:
projekt badawczy – celem jest bliższe poznanie sytuacji lokalnego środowiska przyrodniczego oraz upowszechnienie danych i wniosków pośród społeczności szkolnej i lokalnej 
projekt rzeczniczy – celem jest dotarcie do osób decyzyjnych i przekonanie ich, aby zajęły się zdiagnozowanym przez grupę problemem.
kampania edukacyjno-informacyjna – celem jest wzmocnienie świadomości społeczności szkolnej na temat wybranego zagrożenia i możliwych rozwiązań
PrevNext