Book Creator

StoryBoard Book

by Видка Атанасова

Pages 4 and 5 of 12

Loading...
Loading...
Миниградина за зелена салата - сториборд, сцени

Loading...
Loading...
Заглавие с цветен
заден фон с близък план на
зеленчуци на пазара.
Музикален фон.


Loading...
“Миниградина
за зелена салата“
Loading...
Loading...
Loading...
Миниградина за зелена салата - сториборд, сцени

Loading...
Loading...
Градина
със зеленчуци -
видео в среден план.
Миниградина в съдове
видео в близък план. 
Добавяне на
аудиофайл с реч.
Музикален
фон.

Loading...
Loading...
Loading...
Да си направиш миниградина за салата, означава, че можеш винаги да имаш пресни зеленчуци. Салатните миксове могат да се садят по-нагъсто от другите зеленчуци, защото няма да растат до пълния си размер. За да имаш свежа салата през целия сезон, можеш да я засаждаш на няколко различни етапа.
Loading...
Аудио файл генериран с
text-to-speech AI инструмент.