Book Creator

DPHJ, Gromki tihi trag

by Sanja Miloloža

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Osnovna škola "1. listopada 1942.", Čišla
Loading...
Mrežna edicija Društva profesora hrvatskoga jezika
Obljetnice uz 100. obljetnicu rođenja
Loading...


N i k o l e M i l i ć e v i ć a KNJIGA OSMA
Loading...
Loading...
GROMKI TIHI TRAG
Loading...
Loading...
100
Loading...
Loading...
G
Loading...
Srećko Listeš Siniša Vuković Sanja Miloloža Divna Šušić – Ivica Šušić
Loading...
MEDIJSKI RETROVIZOR
Nedjeljko Mihanović Vinko Brešić
Loading...
(ur.) Sanja Miloloža Zrinka PavkovićJadranka Petrušić Divna Šušić Ivica Šušić
Loading...
Loading...
Loading...
Comic Panel 1
Društvo profesora hrvatskoga jezika
OŠ "1. listopada 1942.", Čišla
Srećko Listeš / Siniša Vuković
Sanja Miloloža / Divna Šušić / Ivica Šušić
Nedjeljko Mihanović / Vinko Brešić
GROMKI TIHI TRAG

URL: https://bit.ly/NMObljetnice8

Za nakladnika:
Branimir Romac, predsjednik DPHJ-a
Glavna urednica:
Sanja Miloloža
Suurednici: Zrinka Pavković,
Jadranka Petrušić, Divna Šušić, Ivica Šušić
Fotografije:
OŠ "1. listopada 1942."
Siniša Vuković
MH, časopis KOLO 3 4/2012.
Arhiva DPHJ-a
Audiozapis: iz arhive Hrvatskoga radija
Lektura i korektura:
Linda Šimunović-Nakić, prof.

ISBN – 978-953-8452-12-3

Zagreb, studenoga 2022.
FOTO: Privatni album (SD)
Sastanak omiških studenata u Zagrebu 1959. Drugi slijeva Jure Kaštelan,
u sredini u drugome redu Nikola Milićević
S. Listeš – S. Vuković S. Miloloža D. Šušić – I. Šušić
N. MihanovićV. Brešić
GROMKI TIHI TRAG
100
Obilježavanje 100. obljetnice rođenja Nikole Milićevića
(ur.) Sanja Miloloža – Zrinka Pavković – Jadranka Petrušić – Divna Šušić –Ivica Šušić
Zagreb, studenoga 2022.
Sadržaj
Sanja Miloloža, Gromki tihi trag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zrinka Pavković i Jadranka Petrušić, Riječi zahvalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. STIHOVI I PROZNI ZAPISI NIKOLE MILIĆEVIĆA

Val . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madrigal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riječ i prah zemaljski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Najsvetija žrtva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rane moje zemlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustrajne ruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elegija: Requiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iz dnevničkih zapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. NA MILIĆEVIĆEVU BISTROM IZVORU

Zrinka Pavković i Jadranka Petrušić,
Na izvoru poljičke baštine i kulture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Učenički radovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Projekti sjećanja na zavičajnoga pjesnika Nikolu Milićevića . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
9

16

18
19
20
22
24
25
26
28

30


32
59
114


Videozapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. NIKOLA MILIĆEVIĆ KAO TEMA I NADAHNUĆE

dr. sc. Srećko Listeš, Nikola Milićević (1922. – 1999. –2022.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siniša Vuković, O tihome poljičkom pjesniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Divna Šušić, Sve Milićevićeve elegije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ivica Šušić, Versi pjesniku i jedna bilješka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sanja Miloloža, Sonetni vijenac Nikoli Milićeviću. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4. MEDIJSKI RETROVIZOR (Kolo 34, Hommage Nikoli Milićeviću 2012.)

Akademik Nedjeljko Mihanović,
Nikola Milićević sintetičar književne tradicije i modernosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
prof. dr. sc. Vinko Brešić,
Nikoli Milićeviću, uz devedeseti rođendan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Audiozapis govora Nikole Milićevića (arhiva Hrvatskoga radija 1986.),
O Vesni Parun i Zori i vihorima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DODATAK
Fotosvečanost 25. studenoga 2022. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118

130

132
150
162
172
178
196


198

224

220


235
Gromki tihi trag
6
Ellipse;
Dragi čitatelji, knjigu koju čitate sa zaslona svojega računala ili mobitela osma je knjiga u mrežnoj ediciji Obljetnice koje objavljuje Društvo profesora hrvatskoga jezika, ovoga puta u suradnji s OŠ "1. listopada 1942." Zastupljeni su autori Srećko Listeš, Siniša Vuković, Nedjeljko Mihanović, Vinko Brešić, Sanja Miloloža, Divna Šušić i Ivica Šušić, a urednički tim čine Sanja Miloloža, Zrinka Pavković, Jadranka Petrušić, Divna Šušić i Ivica Šušić. Tema je ove knjige poljički pjesnik Nikola Milićević.

Djelo je strukturirano u četiri poglavlja. Prvi dio pripada pjesnikovim riječima: to su njegovi stihovi i proturatne refleksije iz dnevničkih zapisa kojima svjedočimo da je taj poljički pjesnik živ i aktualan u svojemu zavičaju i hrvatskoj kulturi i 100 godina nakon svojega rođenja. Naime, akademik, prevoditelj, sveučilišni profesor i ponajprije pjesnik Nikola Milićević rođen je u Zvečanju 27. studenoga 1922. i ove se godine spominjemo upravo okrugle obljetnice njegova rođenja kojoj je DPHJ u suradnji s OŠ "1. listopada 1942." posvetio svoju osmu knjigu iz edicije Obljetnice.

U drugome dijelu pod naslovom Na Milićevićevu bistrom izvoru doznat ćete kako OŠ "1. listopada 1942.", Čišla pamti i obilježava važne datume vezane uz velikoga poljičkog pjesnika Nikole Milićevića, jednog od četiriju poljičkih velikana umjetničke riječi. Četverolist uz Milićevića čine Jure Kaštelan, Josip Pupačić, Drago Ivanišević, a ne bismo pogriješili da tomu četverolistu dodamo i peto veliko ime, ono Anđelka Novakovića. Čitatelj će tako moći doznati na koje je sve kreativne načine obilježena ova važna obljetnica zavičajnoga pjesnika, ali i uvidjeti zašto se ta škola ipak zove važnim datumom, a ne Milićevićevim imenom, iako je Milićević utkan u sve pore života te kreativne poljičke škole.
PrevNext