Book Creator

Znalci radoznalci 8

by Petra Popović, Sanja Bosak, Sanja Miloloža

Pages 2 and 3 of 148

Loading...
Znalci radoznalci 8
Loading...
Petra Popović
Sanja Bosak
Sanja Miloloža
ZNALCI RADOZNALCI 8
Zavisnosložena sintaksa

URL: https://bit.ly/PP_SBSM
Vlastita naklada

Glavna urednica:
Sanja Miloloža
Recenzentica:
dr. sc. Tanja Kuštović, prof.

Ilustracije na naslovnici i u knjižnome bloku:
Ana Maria Maravić
Ilustracija na stražnjoj korici (Klara s ptičicama):
Iva Miloloža
Fotografija Svemira: Book Creator
Lektura: Sanja Bosak, prof.
Korektura, prijelom i mrežna prilagodba:
Sanja Miloloža, prof.

Josipova jezična galerija, Zagreb, siječnja 2022.

ISBN – 978-953-49859-1-5
Loading...
Loading...
Loading...
Sadržaj
Loading...
Uvodno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zavisnosložena sintaksa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Subjektna rečenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Predikatna rečenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Objektna rečenica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atributna rečenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mjesna rečenica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vremenska rečenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Načinska rečenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uzročna rečenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Namjerna rečenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pogodbene ili uvjetne rečenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dodatak: Posljedična i dopusna rečenica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rješenja raščlambe priloženih primjera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bilješke o autoricama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loading...
Loading...

04

05

06

14

24

32

40

48

56

64

72

80

90

92

143