Book Creator

Za Vanira, Oscar Wilde, "Sretni kraljević"

by Milica Žužić

Cover

Loading...
Oscar Wilde,
Loading...
"S r e t n i k r a lj e v i ć"
Loading...
Loading...
priredila, učiteljica Milica Žužić
Loading...
Krk, rujna 2021.
Stanovnici jednoga grada divili su se prekrasnom kipu sretnoga princa. Kip je bio postavljen na uzvisini iznad grada.
Jedne noći na taj je kip sletjela lastavica.
Lastavica je bila umorna i željela je spavati, no ometale su je kapljice koje su padale na nju.
Lastavica je pomislila da kiši, no bilo joj je to čudno jer je nebo bilo vedro, zvjezdano.
Lastavica je bila iznenađena, možda i malo ljuta. Željela je odletjeti i pronaći drugo mjesto za spavanje.
No, prije odlaska, pogledala je prema gore i vidjela je da su oči sretnog princa pune suza. On je plakao. Njegove su je suze močile.
Sretni princ ispričao je lastavici da je nekad bio živ čovjek. Živio je u dvorcu i priređivao je plesove. Nakon što je umro, postavljen je kao kip na uzvišeno mjesto iznad grada da odatle vidi kako postoje ljudi koji teško žive.
Sretni princ rekao je lastavici da sada ima srce od olova, no kada vidi ljude koji pate, on počne plakati.
Zato je sretni princ zamolio lastavicu da izvadi dragi kamen s njegovog mača i da ga odnese majci koja cijelu noć šije plesnu haljinu za jednu djevojku, a pokraj nje leži bolesni sin.
Lastavica je rekla da ne bi mogla to učiniti jer mora odletjeti za Egipat, da su njene prijateljice krenule tamo još prije šest tjedana. No kada je bolje razmislila, pristala je napraviti kako ju je sretni princ zamolio.
Ne samo da je ostavila dragi kamen na stolu, nego je i kružila oko bolesnog dječaka i hladila mu krilima čelo.
Kad se vratila sretnom princu, lastavici je bilo čudno što joj je toplo, a noć je bila hladna. Sretni princ joj je objasnio da je to zbog toga što je učinila dobro djelo.
Lastavica nije otišla za Egipat niti sljedećeg jutra. Sretni princ ju je zamolio da pomogne mladiću koji je gladovao i smrzavao se jer je bio siromašan. Sretni princ je naredio lastavici da mu kljunom skine jedno oko koje je bilo napravljeno od skupocjenog dragog kamena i da ga odnese tome mladiću.
PrevNext