Book Creator

Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități

by Popa Corina

Cover

Loading...
Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități
 
Loading...
Loading...
prof.înv.primar Popa Corina Maria
IDEI DE ACTIVITĂȚI CARE SE POT DESFĂȘURA CU ELEVII
ludoterapia
activități de terapie educațională 
meloterapia
terapia ocupațională
jocuri de comunicare
Idei de activități
cu elevii
Ellipse;
sarcini practice simple
împărțirea materialelor de lucru
ștergerea tablei
adunarea caietelor
jocuri pentru dezvoltarea abilităților sociale
de cunoaștere
intercunoaștere
     STRATEGII DE ÎNVĂȚARE
* tratarea diferențiată;
* învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare;
* învățarea prin cooperare ( în perechi, în echipă);
* metode activ-participative și practice adaptate;
RESURSE
- mijloace de predare/ învățare multisenzoriale și distractive;
- material concret-intuitiv (cărți/reviste cu imagini);
EVALUARE
- observarea sistematică a comportamentului;
-evaluări formative şi sumative personalizate prin itemi care să măsoare o înregistrare minimă a progresului şcolar prin raportare la cerinţele din curriculum;
- orice comportament pozitiv / adecvat va fi recompensat social: un gest, un cuvânt, o privire; feedback precis și imediat pentru reacții și comportamente precise;
BENEFICII PENTRU ELEVII DIN CLASELE CU COPII CU CES
- oportunitatea de a-și face prieteni – una din funcţiile importante ale prieteniei este să-i facă pe copii să se simtă iubiţi, să se simtă în siguranţă şi valorizaţi;
- dezvoltarea abilităţilor sociale – devin conştienţi de nevoile celorlalţi, îşi dezvoltă empatia, abilităţi pentru a înţelege şi a răspunde potrivit la comportamentele prietenilor cu CES;
- creşterea stimei de sine – devin conştienţi de propriile capacităţi şi abilităţi;
- dezvoltarea toleranţei şi a răbdării - învaţă să fie toleranţi şi să aibă răbdare cu colegii lor cu un ritm mai lent de învăţare;
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbale şi nonverbale;
- dezvoltarea unor principii etice şi morale puternice – învaţă să ia atitudine atunci când cineva îl tachinează sau îl abuzează pe un coleg cu CES;
- ajung să se simtă confortabil în preajma copiilor/adulţilor cu CES;
- elevii care se comportă ca tutori pentru colegii cu CES învaţă conţinutul predat în mai mare măsură şi profunzime faţă de cei care doar ascultă pasiv sau citesc acelaşi conţinut (Fisher, Schumaker, & Deshler, 1995);
IDEI DE ACTIVITĂȚI CARE SE POT DESFĂȘURA CU PĂRINȚII
activități comune părinți-elevi-învățător cu/ fără invitați de specalitate;
comunicarea deschisă, sinceră, empatică;
Idei de activități
Ellipse;
prezentarea și aprecierea celui mai mic progres al elevului;
stabilirea unui plan comun de acțiune cadru didactic (școală) – părinte (acasă);
PrevNext