Book Creator

Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități

by Popa Corina

Pages 2 and 3 of 14

Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități
 
prof.înv.primar Popa Corina Maria
Loading...
IDEI DE ACTIVITĂȚI CARE SE POT DESFĂȘURA CU ELEVII
Loading...
ludoterapia
Loading...
activități de terapie educațională 
Loading...
meloterapia
Loading...
terapia ocupațională
Loading...
jocuri de comunicare
Loading...
Idei de activități
cu elevii
Ellipse;
Loading...
sarcini practice simple
Loading...
împărțirea materialelor de lucru
Loading...
ștergerea tablei
Loading...
adunarea caietelor
Loading...
jocuri pentru dezvoltarea abilităților sociale
Loading...
de cunoaștere
Loading...
intercunoaștere
Loading...
     STRATEGII DE ÎNVĂȚARE
Loading...
* tratarea diferențiată;
Loading...
* învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare;
Loading...
* învățarea prin cooperare ( în perechi, în echipă);
Loading...
* metode activ-participative și practice adaptate;
Loading...
RESURSE
- mijloace de predare/ învățare multisenzoriale și distractive;
- material concret-intuitiv (cărți/reviste cu imagini);
EVALUARE
- observarea sistematică a comportamentului;
-evaluări formative şi sumative personalizate prin itemi care să măsoare o înregistrare minimă a progresului şcolar prin raportare la cerinţele din curriculum;
- orice comportament pozitiv / adecvat va fi recompensat social: un gest, un cuvânt, o privire; feedback precis și imediat pentru reacții și comportamente precise;
BENEFICII PENTRU ELEVII DIN CLASELE CU COPII CU CES
- oportunitatea de a-și face prieteni – una din funcţiile importante ale prieteniei este să-i facă pe copii să se simtă iubiţi, să se simtă în siguranţă şi valorizaţi;
- dezvoltarea abilităţilor sociale – devin conştienţi de nevoile celorlalţi, îşi dezvoltă empatia, abilităţi pentru a înţelege şi a răspunde potrivit la comportamentele prietenilor cu CES;
- creşterea stimei de sine – devin conştienţi de propriile capacităţi şi abilităţi;
- dezvoltarea toleranţei şi a răbdării - învaţă să fie toleranţi şi să aibă răbdare cu colegii lor cu un ritm mai lent de învăţare;
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbale şi nonverbale;
- dezvoltarea unor principii etice şi morale puternice – învaţă să ia atitudine atunci când cineva îl tachinează sau îl abuzează pe un coleg cu CES;
- ajung să se simtă confortabil în preajma copiilor/adulţilor cu CES;
- elevii care se comportă ca tutori pentru colegii cu CES învaţă conţinutul predat în mai mare măsură şi profunzime faţă de cei care doar ascultă pasiv sau citesc acelaşi conţinut (Fisher, Schumaker, & Deshler, 1995);
IDEI DE ACTIVITĂȚI CARE SE POT DESFĂȘURA CU PĂRINȚII
activități comune părinți-elevi-învățător cu/ fără invitați de specalitate;
comunicarea deschisă, sinceră, empatică;
Idei de activități
Ellipse;
prezentarea și aprecierea celui mai mic progres al elevului;
stabilirea unui plan comun de acțiune cadru didactic (școală) – părinte (acasă);
STRATEGII DE ÎNVĂȚARE
- lectorate;
- dezbateri;
RESURSE
- pliante/reviste/afișe informative;
- umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari, profesori de sprijin;
EVALUARE
- chestionare
IDEI DE ACTIVITĂȚI CARE SE POT DESFĂȘURA CU PROFESORII (CADRELE DIDACTICE)
plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă;
activități comune părinți-profesori-elevi (Împreună vom reuși!);
Idei de activități
Ellipse;
ateliere de lucru în cadrul Comisiilor Metodice;
cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES (Integrarea copiilor cu CES);
colaborarea cu profesorul de sprijin/consilierul școlar (PIP sau Plan de remediere, după caz);
PrevNext