Book Creator

Stara vrimena

by Nataša Kelava

Pages 2 and 3 of 225

Stara vrimena
OŠ Kamen-Šine
Loading...
Predgovor

Stari običaji, pjesme, zagonetke, narodne nošnje...
Hrvatska se ponosi jedinstvenom baštinom koja je ostala očuvana kroz povijest. Nadamo se da smo i mi, kroz projekt Stara vrimena, uspjeli "oteti od zaborava" bar dio te baštine.
Život i običaji naših starih
Život u prošlosti
U prošlosti smo živjeli teško i skromno. Živili smo na selu i radili na polju. Nije bilo strojeva, orali smo uz pomoć pluga i volova. Da bi se ugrijali, sikli smo drva i na leđima ih nosili do kuće. Ljudi su ipak bili zadovoljni i sve su radili uz pjesmu. Struje nismo imali. Djeca su učila uz sviću petrolejku. To je svića u koju se ulivao petrolej.
Svi ljudi na selu držali su stoku. Djeca su čuvala ovce, nosila knjigu i učila. Navečer bi se susjedi okupljali u jednoj kući. Stariji bi prepričavali kako su živjeli, a mladi bi ih sa zanimanjem slušali.
Djeca su se najviše veselila Božiću. Već dan prije, na Badnjak, ljudi bi pripremili tri velika badnjaka. Tri čovika bi nosila po jedan badnjak na ognjište – komin. Slama se prosipala po ciloj dimnoj kužini. Dica su guštala prevrtati se po toj slami.
Odrasli su pili vino iz bukare i pivali božićne pisme. Na ponoćku bi svi išli u crkvu. Kad bi se vratili, domaćice bi već počele kuhati ručak.
 
Kazivala: Marija Vrkić 
Žlibina
Prije su ljudi živjeli u kamenim kućama koje su se zvale potleušice. Ranili su se puron i domaćin kozjin mlikon. Muž mi je bio lovac. Lovio je zeca, fazana i kamenjarku jarebicu. Kad bi to donija kući, ja bin spremala ručak. Bavili smo se poljoprivredon, ranili prasce, držali kokoši, kozu, ovce i krave. Uvik smo imali mlika od kojeg bi često pravila sir. Sijali smo šenicu od koje sam radila kruv.
Posebno je mirisao kruv koji sam pekla za blagdane. Zapravo, pekla bi tri kruva: za Božić, za Stipana, za Ivana i žuti kolač. Po kući bi bacali slamu po kojoj bi se dica vajala. Na Badnju veče palili bi badnjake na kaminju. Tada se molilo i susjedi bi došli čestitat. Pilo se vino i rakija i jilo suve smokve i orase .
PrevNext