Book Creator

Matematika 3

by Зорка Ратковић

Cover

Loading...
Nenaslovljeni dizajn
Садржај:

Површина троугла _______________ 4 - 5

Површина троугла - задаци ______ 6 -7

Површина четвороугла ___________ 8 - 9

Површина четвороугла - задаци__10 - 11
полиедри
Садржај:

Површина троугла _______________ 4 - 5

Површина троугла - задаци ______ 6 -7

Површина четвороугла ___________ 8 - 9

Површина четвороугла - задаци__10 - 11
полиедри
Nenaslovljeni dizajn
Triangle;
Троугао је најједноставнији многоугао.
Nenaslovljeni dizajn
Triangle;
Троугао је најједноставнији многоугао.
Nenaslovljeni dizajn
Површина троугла
Бочне стране пирамиде су троуглови.
PrevNext