Book Creator

MAI

by mai trinh

Pages 2 and 3 of 36

1. Phạm Anh Thư
2. Lí Thanh Huyền
3. Đỗ Huy Gia Hưng
GV hướng dẫn: Sao Mai, Việt Thắng, Thanh Huyền
Rounded Rectangle
Loading...
Bài hát nói về địa danh nào mà em đã biết. Cảm xúc của em khi nghe bài hát đó?
Khám phá
1. Xác định vị trí và tìm hiểu đặc điểm tự nhiên của huyện Bảo Thắng
* Quan sát lược đồ, đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi:
          Bảo Thắng là huyện vùng thấp của tỉnh Lào Cai, có diện tích tự nhiên trên 690km2.
         Phía bắc giáp với huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam – Trung Quốc và huyện Mường Khương; phía đông giáp huyện Bắc Hà; phía nam giáp huyện Bảo Yên và Văn Bàn; phía tây giáp huyện Sa Pa và thành phố Lào Cai.b
PrevNext