Book Creator

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

by Magdalena Zybura

Cover

Loading...
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej Nr 92 w Gdańsku
Loading...
Loading...
Loading...
Co nas czeka?
1. Zasięgnięcie opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie zakupów książek.
2. Podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi obejmującej:
a. planowanie zakupów książek

b. wzajemną wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo organizowanych w placówkach wychowania przedszkolnego, bibliotekach szkolnych, bibliotekach pedagogicznych oraz bibliotekach publicznych
3. Zorganizowanie w czasie roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów, w szczególności spotkanie z twórcami literatury, w tym dziecięcej i młodzieżowej.
4. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami.
5. Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
6. Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie uczniom wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.
7. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.
Co mamy we wniosku?
Planowane przez szkołę działania, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
- Udział uczniów w całorocznym konkursie czytelniczym „Maraton czytelniczy”

- organizowanie szkolnych i międzyszkolnych konkursów czytelniczych oraz literacko- plastycznych z wykorzystaniem literatury dostępnej w bibliotece szkolnej

- działalność Klubu Czytelniczego w ramach projektu ogólnopolskiego Centrum Edukacji Obywatelskiej Poczytajmy

- organizacja akcji cyklicznego czytania książek na przykład tzw. czytanie bostońskie/nauczyciele uczniowie

(udział w spotkaniach autorskich stacjonarnie i online (uzależnione od sytuacji epidemicznej)
PrevNext