Book Creator

Identitatea si cetățenia

by bors claudia lucia

Pages 4 and 5 of 6

Loading...
Loading...
Cartea de identitate

În cartea de identitate apar scrise numele și prenumele persoanei,
domiciliului său și CNP-ul. În trecut, documentul se intitula
buletin de identitate.
Obligatoriu, prima carte de identitate se eliberează la împlinirea vârstei de 14 ani.
Loading...
Cetățenie
Cetățenia exprimă legătura dintre un individ și un anumit stat. În baza acestei legături individului îi revin drepturi și obligații specifice statului respectiv și poate cere protecția sa când este în străinătate. În România, devii cetățean român dacă cel puțin un părinte (natural sau adoptator) este român, neavând importanță dacă acel copil s-a născut în țara noastră sau în străinătate. Unele persoane au mai multe cetățenii simultan, dar sunt state care nu permit acest lucru. Constituția noastră prevede că statul își ocrotește cetățenii atât în țară (prin autoritățile naționale), cât și în străinătate (prin oferirea de servicii consulare).
Loading...

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator