Book Creator

Identitatea si cetățenia

by bors claudia lucia

Pages 2 and 3 of 6

https://educatiejuridica.ro/wp-content/uploads/2021/09/Elevul-si-legea-manual-2021.pdf
Loading...
Loading...
În acest capitol vei afla:
• cum se identifică un individ;
• ce este cetățenia;
• ce reprezintă fiecare cifră din CNP;
• cum se identifică o instituție sau organizație;
• ce este un refugiat, un apatrid, un azilant.
Loading...
Thought Bubble
Loading...
Oamenii sunt diferiți unul de altul. Nu există doi oameni identici nici măcar
dacă sunt gemeni, căci întotdeauna vor fi anumite însușiri care îi vor deosebi.
Pentru a distinge persoanele, legea stabilește că acestea sunt de două categorii și, în cadrul fiecărei categorii, anumite caracteristici ajută la identificarea lor.
Cartea de identitate

În cartea de identitate apar scrise numele și prenumele persoanei,
domiciliului său și CNP-ul. În trecut, documentul se intitula
buletin de identitate.
Obligatoriu, prima carte de identitate se eliberează la împlinirea vârstei de 14 ani.
Cetățenie
Cetățenia exprimă legătura dintre un individ și un anumit stat. În baza acestei legături individului îi revin drepturi și obligații specifice statului respectiv și poate cere protecția sa când este în străinătate. În România, devii cetățean român dacă cel puțin un părinte (natural sau adoptator) este român, neavând importanță dacă acel copil s-a născut în țara noastră sau în străinătate. Unele persoane au mai multe cetățenii simultan, dar sunt state care nu permit acest lucru. Constituția noastră prevede că statul își ocrotește cetățenii atât în țară (prin autoritățile naționale), cât și în străinătate (prin oferirea de servicii consulare).
Speech Bubble
BIBLIOGRAFIE:
https://educatiejuridica.ro/wp-content/uploads/2021/09/Elevul-si-legea-manual-2021.pdf

imagini GOOGLE

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext