Book Creator

Серафим

by Калинка Митова

Cover

Loading...
Главният
герой на Йовковия разказ „Серафим” носи името на шестокрил ангел. Името
означава „огнен, горящ”.

*Характеристика
на външния вид на героя

Видът
на героя като цяло е не особено красив и доста чудноват. Той е дрипав, окъсан,
мършав, дребен човек. Писателят го нарича „мъничек, слабичек”.По външността му
не може да се определи дали е селянин, или гражданин, защото на главата си носи
смачкано бомбе, а краката му са обути с цървули. Косата му е сплъстена и
посивяла. Лицето му е сухо, черно, с рядка черна брада. Под вдигнатите му вежди
правят впечатление обаче очите му – влажни и замъглени,разширени и гледащи с
учудване. Серафим непрекъснато се усмихва и зъбите му светят между посинелите
му устни.
    Това, което привлича вниманието най-силно,
е палтото на героя, в което той изглежда като изгубен. В летните горещини
Серафим е облечен с дълго зимно палто, приличащо на попско расо.Някога то
вероятно е било синьо на цвят, но сега е трудно да се забележи, тъй като
дрехата е оръфана, разнищена, надупчена и закърпена на много места. Между
безбройните разноцветни кръпки изпъкват две-три много големи, взети сякаш от
чувал или от проста аба, поставени безразборно и зашити небрежно с избелели конци.
На Еню Серафим прилича на таласъм, плашило и
изпаднал германец
*Биографични
данни

     За биографията на героя се знае
малко.Всяка година , а понякога през година и през две, той се появява на
Гергьовден или по Димитровден, когато слугите сменят господарите си.

      Той е от града, но търси работа по
селата. Може да се заема само с лека, маловажна работа. Съгласява се да храни
свинете, да чисти обора на някой хан или да пасе животни.Тази година е пазил
керемиди в Белица.

        Повече от десет години Серафим се кани
да си купи ново палто.Докато е бил млад, е изпивал всички пари, които е успявал
да спечели. Вече не пие, защото не е здрав, но често дава парите си , както в
случая с Павлина и болния ѝ съпруг Иван.Затова и по палтото му се появяват големи
кръпки от сива аба.
*Речева
характеристика

      В
речта на героя се забелязва смесване на думи от „градския” и „селския”
речник.Серафим говори ниско, даже шепне. Кротко изразява мнението си.

*Характеристика
чрез действия

      Серафим иска да бъде полезен на хората и
не поставя себе си на първо място. Когато разбира за нещастието на Павлина, без
колебание и скришом дава на жената всичките си пари, без да очаква тя да му ги
върне някога.

       Стреми се да подрежда и почиства, мисли
за реда. Смята животинките за важни и ценни – старае са да не помръдне, за да
могат врабчетата да си вземат някоя трохичка.

       Серафим непрекъснато се усмихва, защото
е постигнал щастието.
*Изводи

·       Серафим носи името на ангел и в
хода на повествованието той се проявява като нравствено съвършен.

·       Външният вид на този ангел в
човешко тяло е странен. Постъпките му също не приличат на тези на другите хора.

·       Серафим е кротък човек с добро
сърце и чиста душа.Той е милостив и безкористен. Има уравновесен характер,
спокоен е и не проявява недоволство от нищо.

·       Мисията на този герой е да
въздейства на околните със своите действия – каквото и да прави, той твори
добро. Такъв е в началото на творбата, такъв остава и в края ѝ.

·       Героят е „изгорил” съвестта на Еньо
и може да служи за пример на всички.

·       Йордан
Йовков е създал един въздействащ художествен образ, който се запомня като
въплъщение на доброто.
PrevNext