Book Creator

CURCUBEUL SCHIMBĂRII R.E.S.P.E.C.T.

by lenuța paicu

Cover

Loading...
CURCUBEUL SCHIMBĂRII R.E.S.P.E.C.T.
Loading...
Săptămâna de prevenire a violenței în mediul școlar, 25 – 30 ianuarie 2021
Loading...
PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ
Loading...
Loading...
Profesor învățământ primar
Paicu Lenuța
Școala Gimnazială Ciprian Porumbescu
jud. Suceava România
Clasa a III-a A 
Școala Gimnazială Ciprian Porumbescu , Jud. Suceava
Data desfășurării : 27 ianuarie 2021
Activitate integrată : Limba română, Educație civică, AVAP
Scopul activității : educarea copiilor în armonie, solidaritate şi respect
MOTIVAŢIA: Lecția este utilă deoarece se bazează pe exprimarea liberă a părerilor copiilor, a gândurilor și sentimentelor în legătură cu o importantă trăsătură morală, respectul;
Lecția îi activizează pe elevi și îi învață să comunice, să dea dovadă de educație, căci astfel se vor face apreciați, deoarece „Respectul te face om !”;
Resurse : aplicația Wordwall,
platforma www.educatieonline.md
textul suport,, Un suflet nobil,, de Edmondo de Amicis ,
fișe de lucru,
laptop,
foi colorate, foarfece, carioci, lipici, acuarele
STRATEGII DIDACTICE : conversația, argumentare orală, exerciții de lecturare, exercițiul, acrostihul, , problematizarea, jocul didactic online

COMPETENŢE SPECIFICE:
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
1.1. Extragerea unor informații de detaliu dintr-un text literar simplu 
3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/ personajele acesteia
4.5. Manifestarea disponibilității pentru transmiterea în scris a unor idei
EDUCAȚIE CIVICĂ
1.2. Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei 
2.2. Recunoașterea unor comportamente moral-civice din viața cotidiană civică
2.3. Explorarea unor relații existente între oameni în cadrul grupului 
AVAP
1.1. Recunoașterea unor mesaje comunicate prin imagini în contexte familiare
2.3. Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
O1- să cunoască sensul termenului „respect”;
O2-să identifice persoanele sau simbolurile față de care trebuie să manifeste respect;
O3- să cunoască formele de manifestare pentru dovedirea respectului față de cei din jur;
O4-să identifice, din textele date, aspectele care denotă un comportament respectuos sau lipsit de respect;
O5-să cunoască importanța respectului față de cei din jur și față de propria persoană;
O6-să exprime prin limbaj vizual un anumit mesaj
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE:
LIMBA ROMÂNĂ:
- lectura activă, cu creionul în mână cu scopul de a lămuri aspecte neînțelese
- aplicarea instrucțiunilor dintr-un joc online
- exerciții de exprimare personală pe baza elementelor din text
- exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile, atitudinile unor personaje 
-realizarea de afișe/ desene pentru promovarea unor comportamente pozitive
EDUCAȚIE CIVICĂ:
- identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei
- exerciții de recunoaștere a trăsăturilor personajelor din textul studiat
- exerciții de identificare a trăsăturilor persoanei manifestate în contexte familiare elevilor (la școală, în familie, în grupul de prieteni, în locuri publice)
- exerciții de apreciere a propriilor trăsături manifestate în contexte familiare 
AVAP:
-participarea la discuții despre comunicarea prin imagine în pictură, desen/grafică
-exersarea obținerii expresivității, prin combinarea elementelor de limbaj plastic
EVALUARE: evaluare orală, observare sistematică, jocul online, evaluare individuală
BIBLIOGRAFIE: *www. educatieonline.md (capturi de ecran din lecția video ,, A greși e omenește. Recunoașterea și acceptarea greșelilor,,) https://youtu.be/9PtKVQ5AiVg
* didactic.ro
*„Aplicaţii ale metodelor de gândire critică la învăţământul primar-proiecte de lecţii”, Gabriela Bratu, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2004;
* ,,Educație civică-ghidul învățătorului”, Dorina Chirițescu (coordonator), Editura Atelier Didactic, Bucureşti, 2005;
* ,,Strategii didactice interactive”, Elena Mîndru, Areta Niculae, Editura DPH, Bucureşti, 2010
PrevNext