Book Creator

Tarix

by Səmayə Məmmədova

Pages 2 and 3 of 13


TARİX
Comic Panel 1
THE ULTIMATE
By Author Mammadova S.
Loading...
Dərslikdə şagirdlər Qədim Misir mədəniyyəti ilə tanış olacaq. İnteraktiv kitabda yerləşən illustrasiyalar, keçidlər (linklər) vasitəsi ilə mövzuyla bağlı maraqlı məlumatlar əldə edəcəklər.
Qədim Misir
6000 il bundan əvvəl böyük çayların sahillərində şəhərlər meydana gəlməyə başladı. Misir və Mesopatamiya (hazırkı İraq) qədim sivilizasiyanın yarandığı ilk yerlər idi. Təqribən eramızdan əvvəl 3000-ci ildə Misir birləşərək fironun (kral) başçılıq etdiyi ilk güclü şəhər-dövləti oldu.

Fironların sərdabələri – Əzəmətli və hündür sərdabələr fironlar tərəfindən özlərinin ölümdən sonrakı həyatı üçün tikdirilib.Ən böyük sərdabə təqribən 20 il ərzində tikilən və tikintisində iki milyondan artıq kubşəkilli qaya parçasından istifadə olunan Firon Xeops (eramızdan əvvəl 2589-66-ci illərdə hökmranlıq edib) tərəfindən inşa edilib.

Nil çayı - Qədim Misirlilər bu səhralıq ərazidə ferma icmalarını yalnız Nil çayı sayəsində qura bilmişdilər. İllik baş verən daşqınlar çayın hər iki sahilinin bərəkətli olmasına səbəb olur və məhsullar sulayırdı.


Misirdə sosial təbəqələşmə - Sosial təbəqənin ən yüksək pilləsində dayanan firon bütün torpaqların,insanların və mülkiyyətin sahibi idi. Vəzir onun ən çox inandığı məsləhətçisi idi və fironun bütün işlərini idarə edirdi. Aşağıda dayanan kəndlilər isə hər kəsin təlabatı üçün kənd təsərrüfatı məhsullarını toplayırdılar, lakin daşqınlar zamanı sənətkarlarla birlikdə bəndlərin qurulmasında da iştirak edirdilər.
Comic Panel 1
CAPTION Half page image nullam nunc eros, vehicula feugiat
Comic Panel 1
CAPTION Half page image nullam nunc eros, vehicula feugiat
Giza ehramları

Qahirə yaxınlığındakı (Misir) Giza ehramları 4000 il bundan əvvəl inşa olunub.Nəhəng ehram qədim dövrlərdən salamat qalan yeddi möcüzədən biridir.
Ellipse;
Audio səs
Qədim Misir musiqisi necə səslənir
Comic Panel 1
CAPTION The frame below contains a full page image. Click it and use the icons to replace or adjust it as required.
Comic Panel 1
Table of Contents
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapter 01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapter 02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapter 03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapter 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapter 05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapter 06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapter 07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapter 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapter 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapter 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapter 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

14
PrevNext