Book Creator

Четем заедно

by Даниела Велчева

Cover

Comic Panel 1
Loading...
Чета заедно с
моето семейство
Comic Panel 2
Comic Panel 1
"Дом, лишен от книга, прилича на тяло, лишено от душа."
Цицерон
Comic Panel 2
Comic Panel 1
Comic Panel 2
Comic Panel 3
"Човек с хубава книга в ръцете си никога няма да се почувства самотен."
Карло Голдони
Thought Bubble
Comic Panel 1
"Хората престават да мислят, когато престанат да четат."
Дени Дидро
Comic Panel 2
Comic Panel 1
Comic Panel 2
"Дали човек чете или не чете – това веднага се забелязва. Между хората няма по-голяма разлика от тази."
Паскал Мерсие
Thought Bubble
Comic Panel 1
Comic Panel 2
"Днешният читател, е утрешният лидер."
Маргарет Фулър
Thought Bubble
PrevNext