Book Creator

Priroda i društvo, 3. razred

by Vida Bilogrević Gatolin

Cover

Loading...
Priroda i društvo, 3. razred

Kolekcija ideja za nastavu u području prirodoslovlja
Loading...
Loading...
Stanislava Bakić, Vida Bilogrević Gatolin
Osnovna škola Ive Andrića
Istražujem poput znanstvenika i znanstvenica
Oluja ideja: Što želim istražiti?

Na temelju naučenoga izrađujemo strip.
Prikaži stripom šest koraka u istraživanju.
Podsjetnik:
1. Postavi istraživačko pitanje.
2. Postavi pretpostavku (odgovor na istraživačko pitanje).
3. Izvedi pokus.
4. Promatraj tijek pokusa i zabilježi opažanja.
5. Izvedi zaključak na temelju opažanja.
6. Predstavi rezultate istraživanja.
Podsjetimo se!
Koji pribor znanstvenici koriste pri provedbi pokusa?
Poveznica na prezentaciju iz kemije
Za kraj: Izložba stripova
Pokus: Mjerenje temperature vode
Priprema:
1. U suradnji s učiteljicom kemije pribaviti materijal i pribor.
2. Pripremiti sve za rad u grupama.
Učenike razmjestite u grupe s podjednakim brojem članova. Svakoj grupi pripremite staklenu čašu, termometar i vodu različite temperature. Prijedlog: voda iz slavine, voda iz slavine s dodanim ledom, voda iz slavine kojoj ste dodali vruće vode iz kuhala (trećina vruće vode i dvije trećine vode iz slavine; pola - pola i slično).
VAŽNO!
Učenici samostalno očitavaju temperaturu s termometra. U bilježnicu bilježe naziv pokusa, materijal i pribor, skiciraju pokus i bilježe rezultat.
Svaka grupa bira svoga predstavnika koji ostalim grupama predstavlja kako je grupa izvela pokus i koji im je bio rezultat.
Svi članovi svake grupe u bilježnice crtaju termometre na kojima prikazuju rezultate koje su očitali.
Učenici kojima je potrebna prilagodba sadržaja ravnopravno sudjeluju u radu grupe, a bilježe i crtaju prema svojim mogućnostima.
Možete im pripremiti nastavni listić s predloškom toplomjera na kojemu samo mogu obojati i/ili označiti izmjerene temperature.
Tri stanja tvari
Priprema:
1. U suradnji s učiteljicom kemije pribaviti materijal i pribor.
Ukoliko je moguće, dogovorite se s učiteljem kemije da vas ugosti na satu i demonstrira pokus.
Predlažemo pokus s kockicom leda.
Pokus Gdje je nestao led?

Ranije s kolegom/kolegicom pripremite manji komad leda. Predlažemo da koristite silikonske oblike za led, a u nedostatku njih možete uzeti plastičnu vrećicu za izradu leda.
Najprije s učenicima raspravite o ledu - ima li stalan oblik, što znači da je u čvrstom stanju i slično. Zatim u epruvetu od teškotaljivog stakla dodajte komad leda i zagrijavajte. Tijekom provedbe pokusa ispitujte učenike što primjećuju i omogućite im da vide da je u epruveti voda. Nastavite zagrijavati dok sva voda ne ispari. Na kraju ih upitajte gdje je nestao led.
Ponovite tri stanja tvari i potaknite ih da u bilježnice nacrtaju tijek pokusa u nekoliko sličica uz opis svake sličice.
Svojstva i promjena stanja tvari
Na temelju prethodnog pokusa raspravite s učenicima koje su se promjene događale s komadićem leda.
Potičite ih da opišu prijelaze agregacijskih stanja.

Zadajte im zadatak da razmisle kako bi od plinovitog stanja vode dobili čvrsto stanje. Neka svoj prijedlog pokusa zapišu u bilježnicu i pročitaju u razredu.

Dodatno, organizirajte u učionici potragu za tvarima u različitim agregacijskim stanjima. Kada učenik imenuje tvar i njezino stanje, potaknite ga da opiše svojstva te tvari - boju, tvrdoću, miris i slično.

Možete pronaći čaše/boce različitih oblika i tako učenicima slikovito prikazati da tekućina poprima oblik posude u kojoj se nalazi.
Značenje vode za živa bića
Prikažite sliku zdesna ovog teksta učenicima i recite im da kažu prvu riječ koja ih asocira na ovu sliku.
Njihove asocijacije bilježite na ploču. Raspravite o napisanome i upitajte ih zašto živa bića trebaju vodu.

Zadajte im da kod kuće napišu za što su sve tijekom jednog dana koristili vodu i na sljedećem satu razgovarajte s njima o važnosti vode za nas i za ostala živa bića.
Upitajte ih brinu li o tome da ne rasipaju vodu bespotrebno i zašto je važno održavati izvore vode čistima i štititi ih od onečišćenja.

Izradite s njima plakat na kojemu će prikazati najvažnije činjenice o važnosti vode za živa bića, o izvorima pitke vode, brizi o njima i o njihovoj čistoći. Neka navedu i barem tri savjeta kako doprinijeti štednji vode u kućanstvu.
PrevNext