Book Creator

სულხან- საბა ორბელიანის 5 იგავი

by Barbara Papiashvili

Cover

Loading...
Loading...
სულხან- საბა ორბელიანის 5 იგავი
Loading...
წიგნის დამწერი: ბარბარა პაპიაშვილი
მოისმინე:
კუ და მორიელი
ერთი კუ და ერთი მორიელი დაძმობილდნენ. წავიდნენ გზასა. გასავალი წყალი დახვდათ.

მორიელი დაღონდა, გასვლა არ ეძლო. კუმ უთხრა: ზურგს შემაჯექ, მე გაგიყვანო!

შეაჯდა მორიელი ზურგს. კუ რა წყალში შეცურდა, მორიელმან ზურგზე კბენა დაუწყო. კუმ ჰკითხა: ძმაო, რას იქმო?

მორიელმან უთხრა: რა ვქმნა, არც მე მნებავს, მაგრა ასეთის გვარისანი ვართ, მტერსა და მოყვარეს ყველაყას უნდა ვუკბინოთო.

კუმ დაიყურყუმალავა და მორიელი წყალს მისცა და უთხრა: ძმაო, არც მე მნებავს, მაგრამ ჩემი გვარი, თუ გესლიანს ხორცს არ გაიბანს, გაუსივდება და მოკვდებაო.
1 გვ
მოისმინე:
კატის გაზრდილი ლომი
ერთი კატა დაიარებოდა. ნახა, ერთი ძუ ლომი მომკვდარა და ერთი ლეკვი დარჩომია. წაიყვანა და ზრდა დაუწყო. რა გაიზარდა და დიდი შეიქმნა, დაიწყო ნადირობა და ნადირის ჭამა.

დღესა ერთსა ნადირი ვეღარ იშოვნა, თავისი გამზრდელი კატა შესაჭმელად მოინდომა. კატამ რა შეიტყო, გაექცა და ხეზე გავიდა. ლომი ძირს წამოუწვა, უთხრა: ჩემო დედის უსაყვარლესო და ჩემო დამარჩენელო გამზრდელო, ყოველი შენი ზნეობა რომ მასწავლე, ეგ ხეზე გასვლა რად აღარ მასწავლეო?

კატამ უპასუხა: ეს ჩემთვის შევინახე: რა ასრე გამიჭირდებოდა, მომხმარებოდაო.

2 გვ.
მეფე და მხატვარი
ერთ ცალთვალა მეფეს ხელოვანი მხატვარი ჰყავდა, რომელიც არ მოსწონდა და მიზეზს ეძებდა, რომ სიკვდილით დაესაჯა.
ერთხელ მეფემ უბრძანა მხატვარს:
- მინდა დამხატოო!
მხატვარმა გულში თქვა: ახლა კი მოვიდა ჩემი აღსასრულის დღე, ცალთვალა რომ დავხატო, მომკლავს, როგორ მკადრეო; თუ ორივე თვალს დავუხატავ, მაინც მომკლავს: ჩემი მსგავსი არ არისო.
მხატვარმა ბევრი ფიქრის შემდეგ ეს ხერხი მოიგონა: დახატა ირემი, მეფეს ხელში თოფი მისცა, ბრმა თვალი დაუხუჭა და საღი თვალით ირემი მიზანში ამოაღებინა. 
მხატვარმა ეს სურათი მეფეს მიართვა. მეფემ მიზეზი ვეღარ მოუძებნა და მხატვარი სიკვდილს გადაურჩა.
მოუსმინე:
3 გვ.
მეფე და მისი სამი ვაჟი
ერთ დიდებული მეფეს სამი ვაჟი ჰყავდა.
ერთხელ მეფემ ბრძანა: 
- უნდა გამოვცადო ჩემი შვილები, რომელს აქვს სამეფო ჭკუაო.
დაუძახა და ჰკითხა სამივეს: რა უფრო კეკლუცია, რა უფრო მსუქანია და რა უფრო სწრაფიაო? 
უფროსმა შვილმა მოახსენა: 
- ჩემს ცოლზე კეკლუცი, ჩემს ცხენზე მსუქანი და ჩემს შევარდენზე სწრაფი, არსად მოიპოვებაო. 
მამამ უთხრა: შენ ვერ იხილავ მეფობასო! 
საშუალო შვილმა პირფერობა განიზრახა და მოახსენა: დედოფალზე ულამაზესი, მეფის ცხენზე უმსუქნესი და მეფის შევარდნის უსწრაფესი არაფერი იქნებაო. 
მასაც უთხა მეფემ: შეგიძლია მეფობა დაივიწყოო!
უმცროსმა შვილმა კითხვაზე ასე უპასუხა:
გაზაფხულზე კეკლუცი, შემოდგომაზე მსუქანი და თვალზე უფრო სწრაფი, არაფერია ამ ქვეყანაზეო.
მოეწონა პასუხი მეფეს და მეფობა უმცროს შვილს უბოძა.

მოისმინე:
4 გვ.
ძალა ერთობაშია!
ერთ დიდებულ მეფეს ოცდაათი ვაჟი ჰყავდა.
როცა დაბერდა და სიკვდილის ჟამი მოუახლოვდა, მოიხმო მეფემ ვაჟები, მოატანინა ოცდაათი ისარი, მაგრად შეკრა ერთ კონად და მოზიდა, რათა გაეტეხა, მაგრამ ვერ გატეხა.
მერე კონა დაშალა, თითო-თითო ისარი აიღო, მოზიდა და ყველა ადვილად დაამტვრია.
მიუბრუნდა მეფე შვილებს და უთხრა: 
- თუ ერთად იქნებით, ერთ მუჭად შეკრული, მტერი ისე ვერ გაგტეხთ, როგორც მე ისრების კონა ვერ გავტეხე; მაგრამ თუ გაიყრებით, მტერი ისე სათითაოდ დაგლეწავთ, როგორც ცალ-ცალკე ისრები დავამტვრიეო.

მოისმინე:
5 გვ.
PrevNext