Book Creator

Aksara Rekan

by Adhitya Tegar Pratama Anwar

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Pandom Panyeratan Aksara Jawa
Aksara Jawa lan Pasangan
AKSARA REKAN
Rounded Rectangle
Aksara rekan kanggo nyerat aksara konsonan saka tembung manca dene Arab, Indonesia, lsp
Tuladha : Ghibah, favorit, Zebra, lsp
Paugeran Aksara Rekan
a. Aksara rekan kanggo nulis tembung manca kang dicethakake.
b. Menawa aksara rekan karaketan karo sandhangan pepet, cecake telu dumunung ing sajrone pepet
c. Cecake aksara rekan dumunung ing sisih kiwa menawa karaketan karo sandhangan wulu, layar, lan cecak .
d. Aksara rekan ora kena dadi pasangan, kajawi pasagan Fa
Tuladha Tembung Mawa Aksar Rekan
Tuladha Ukara kang Mawi Aksara Rekan
  • Dadi wong aja seneng ghibah

꧋ꦢꦢꦶꦮꦺꦴꦁꦲꦗꦱꦼꦤꦼꦁꦒ꦳ꦶꦧꦃ꧉
  • Bapa ngunjuk vitamin saking dokter

꧋ꦧꦥꦏ꧀ꦔꦸꦚ꧀ꦗꦸꦏ꧀ꦥ꦳ꦶꦠꦩꦶꦤ꧀ꦱꦏꦶꦁꦣꦺꦴꦏ꧀ꦠꦼꦂ꧉
  • Pak Kholik sampun sepuh

ꦥꦏ꧀ ꦏ꦳ꦺꦴꦭꦶꦏ꧀ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦱꦼꦥꦸꦃ꧉
  • Dzikir dadi salah sijine manembah marang sang kholik

꧋ꦢ꦳ꦣ꧀ꦏꦶꦂꦣꦝꦶꦱꦭꦃꦱꦶꦗꦶꦤꦺꦩꦤꦺꦩ꧀ꦧꦃꦩꦫꦁꦱꦁꦏ꦳ꦺꦴꦭꦶꦏ꧀꧈

PrevNext