Book Creator

Perfekt mit haben oder sein

by Celina Świebocka

Pages 2 and 3 of 5

Loading...
1.
Loading...
Wir fangen an!
Loading...
Hilfsverben
Loading...
Podczas tej lekcji zapoznasz się z zasadami stosowania czasowników pomocniczych w czasie przeszłym Perfekt.

Loading...
Loading...
Loading...
Oder ...
Loading...
Loading...
Klicke hier!
Loading...
2.
Loading...
Teste dein Wissen!
Loading...
die 1. Aufgabe
Loading...
Loading...
Klicke hier!
Loading...
die 2. Aufgabe
Loading...
Loading...
Klicke hier!
Loading...
die 3. Aufgabe
Loading...
Loading...
Klicke hier!
Loading...
kod: jkz7264

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator