Book Creator

Forumul Raional al Pedagogilor

by Direcția Învățământ Soroca

Cover

Loading...
Loading...
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT SOROCA
Loading...
FORUMUL RAIONAL
AL PEDAGOGILOR
Loading...
Loading...
MANAGEMENTUL ȘCOLII ÎN CONDIȚII DE CRIZĂ.
PROBLEME, SOLUȚII, OPORTUNITĂȚI
Loading...
26 august 2020
Loading...
ora 10.00
ZOOM
Veaceslav Rusnac,
Președinte al Raionului Soroca
Învățământul, ca și celelalte ramuri ale economiei naționale, trece astăzi prin încercări complicate legate de pandemia de coronavirus. Pentru Consiliul Raional Soroca educația întotdeauna a fost un domeniu prioritar. Și în acest an am depus eforturi consolidate pentru îmbunătățirea condițiilor sanitaro-igienice în școli, dotarea cu TIC, conexiunea instituțiilor la Internet, îmbunătățirea drumurilor de acces către școli, transportarea în siguranță a elevilor. Suntem siguri că doar prin eforturi comune, prin colaborare și asumare de responsabilități, vom reuși să depășim aceste vremuri de criză. Vă îndemn la rezistență, solidaritate și deschidere spre schimbare!
Angela Mușenco,
șef al Direcției Învățământ Soroca
Ar trebui să ne schimbăm atitudinea față de criză, chiar dacă ea perturbează normalitatea vieții noastre, generând stări de nesiguranță și neliniște.
Un scurt recurs la istorie ne convinge că marile crize au fost catalizatorul schimbărilor majore în societate. Vă îndemn să abordăm pandemia ca pe un mijloc de transformare și înnoire a educației, să avem curajul și mințile deschise pentru a schimba practicile de predare și învățare la clasă, integrarea tehnologiilor, reînnoirea conținuturilor. De felul cum vom acționa astăzi depinde viitorul de mâine al educației.
Vasile Cebotari
profesor de limba engleză
Gimnaziul ,,Andrei Porcescu”, Căinarii Vechi
Imediat cum pandemia globală a schimbat modul de predare de la cel clasic ''față-în-față'' spre cel online, am realizat că de fapt sunt iarăși un tânăr specialist. Numai că, din păcate, nu am 25 de ani :)).
În comunicarea mea vreau să împărtășesc experiența de cola- borare între profesori și organizații în timpul predării la distanță. Chiar dacă această colaborare părea a fi o adevărătă provocare, totuși ea mi-a oferit soluții inovative în rezolvarea multor probleme.
PrevNext