Book Creator

Priča iz davnine

by Snježana Jureković

Pages 4 and 5 of 15

PRIČA IZ DAVNINE
… ispričana u današnje doba


OŠ I. G. KOVAČIĆA
STARO PETROVO SELO, 4. A
Priče iz davnine I. B. MAŽURANIĆ ...
… ujedno su i priče naših predaka.

Likovi i događaji se međusobno isprepliću, nisu nestali,
čini se da su i danas prepoznatljivi među nama.

Vremenski smo ih povezali s našom svakodnevicom te tako
dobili zanimljive i nove sadržaje.

Lektira doista može biti zabavna i poučna!
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Loading...
Comic Panel 1
Loading...
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Comic Panel 1
PrevNext