Book Creator

Uppeldi

by Fanney,Hildur,Jóhanna, Kristín, Sabah

Pages 4 and 5 of 6

Að fylla fötur barnanna okkar, samskipti og virðing í uppeldi
Samskipti

Foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna í einu og öllu og gott er að vera
meðvitaður um það öllum stundum, ekki bara í beinum samskiptum við börnin. Með
kurteisi, jákvæðni og virðingu að leiðarljósi kennum við börnum okkar að
umgangast samferðarfólk sitt á sama hátt. Mikilvægt er að vera skýr í samskiptum
við börnin, setja mörk og vera óhrædd við að ræða við börnin um til hvers er
ætlast og af hverju, orsök og afleiðingu. Foreldrar bera ábyrgð á öryggi og
velferð barna sinna.
Það eru gerðar ýmsar kröfur til barna.
Foreldrar vilja gjarnan að börnin geri það sem þeir vilja en það má þó ekki
gleyma að skoða tilfinningar barnanna, hverjar kröfur þess og þarfir eru.
Fullorðnir verða að hlusta vel á börnin og þeirra tilfinningar, hlúa að þeim.
Ef það er gert næst betri skilningur sem eykur jafnframt líkurnar á því að
réttum agaaðferðum sé beitt sem eykur vellíðan barna og um leið foreldranna.  
Loading...
Skýr skilaboð og
rútína

Gott er að hafa nokkuð skýrar reglur og daglegar venjur
varðandi matmálstíma og háttatíma barnanna og halda sig innan ákveðinna ramma. Mikilvægt er að vera skýr í samskiptum við börnin, gefa
einföld og skýr skilaboð og standa við orð sín. Hótanir eru ekki heillavænlegar
sem uppeldisaðferðir og forðast skal að hóta afleiðingum sem ekki er
líklegt að staðið verði við. Mátulegur fyrirsjáanleiki í amstri hversdagsins hentar flestum börnum vel svo þau viti hvað stendur til og til hvers er ætlast.
Loading...
Loading...
Jákvæðar fyrirmyndir
Foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna og gott er að haga
eigin hegðun með það í huga. Samtöl við börnin okkar um hvaða hegðun sé æskileg
og af hverju leiða frekar af sér jákvæða hegðun heldur en sífelld boð og bönn. Börn spegla hegðun foreldra sinna og því eru t.d. foreldrar sem lesa sjálfir líklegri til þess að stuðla að auknum áhuga barna sinna á lestri. Að sama skapi hefur takmörkuð skjánotkun foreldra í nærveru barna sinna hvetjandi áhrif á börn ýta frekar undir virkni og sköpun þeirra. Hrósum
börnum okkar þegar vel gengur því svörun skiptir máli og gott er að þau viti að
eftir því sé tekið þegar vel gengur. Til eru margskonar aðferðir eins og til dæmis
Gefðu tíu og Fylla fötur, sem einblína á virðingu og  jákvæð samskipti. Þegar við hrósum hvort öðru eða veitum jákvæðum eiginleikum annarra athygli, fyllum við fötur þeirra. Aðfinnslur og neikvæðni í garð annarra tæmir hins vegar fötur þeirra. Sjónrænar og áþreifanlegar aðferðir í samskiptum og uppeldi barna eru ákjósanlegar til að auðvelda þeim að skilja hugsunina þar á bak við. Þegar við gefum hvort öðru tíu gefum við einstöku barni tíma okkar, virðingu og athygli.

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext