Book Creator

Divá Bára

by Pinďák, Zettel, Šíma

Cover

Loading...
Divá Bára
Loading...
povídka
Loading...
Božena Němcová
Star;
1. Charakteristika díla
Literární druh: epika
Literární žánr: próza, povídka
Téma díla: povídka o podivné dívce jménem Bára
Způsob vyprávění: popisný, vypravovací
Postavy: Hlavní - Bára, Jakub, Eliška
Vedlejší - Jozífek, Farář, Kostelník
Kompozice a členění textu: chronologicky, text v jednom odstavci vždy umístěn doprostřed stránky
Autor: Božena Němcová
Vznik díla: 1856
Umělecký směr: romantický a realistický
Obecná charakteristika
Povídka Divá Bára byla poprvé publikována Boženou Němcovou v roce 1856, rok po vydání knihy Babička.
Babička je sbírka povídek, která patří k nejvýznamnějším dílům české literatury 19. století a je často řazena mezi realismus. Obsahuje příběhy, které se odehrávají na venkově a píší o životě a zvykách českého lidu.
Povídka Divá Bára je však výjimka, jelikož její děj se odehrává na vesnici a líčí osud dívky, která touží po svobodě a lásce.
Tato povídka se tak stala jedním z nejvýznamnějších děl Boženy Němcové.
Příběh vypráví o pastýři Jakubovi, který se ožení s ženou Bárou. Po roce se jim narodí holčička, kterou se rozhodnou pojmenovat po matce. Matka však velmi brzy umírá a Jakub zůstává s malou Bárou sám. Při smrti matky si všichni myslí, že dítě vyměnila polednice a že se v dítěti ukrývají divné síly a proto jí začali říkat "divá Bára".
Divá Bára byla vždy silná a ničeho se nebála, jako jediná z dívek ve vesnici uměla plavat a byla silnější než většina chlapců. Čím více se lišila od ostatních dívek, tím více se jí ostatní stranili. Jediní její kamarádi byli syn kostelníka Jozífek a dcera faráře Elška.
Když byli starší, Jozífek odjel studovat a Elška odjela za tetou do Prahy na 3 roky. Po 3 letech Elška přijela s novinou, že se v Praze zamilovala do doktora Hynka, kterého si chtěla vzít, ale teta jí již vybrala jiného ženicha z okolí, který se jí však nezamlouval. Nakonec si Elška vezme doktora Hynka a Bára si najde myslivce z okolních lesů vesnice.
Popis Příběhu
Příběh vypráví o pastýři Jakubovi, který se ožení s ženou Bárou. Po roce se jim narodí holčička, kterou se rozhodnou pojmenovat po matce. Matka však velmi brzy umírá a Jakub zůstává s malou Bárou sám. Při smrti matky si všichni myslí, že dítě vyměnila polednice a že se v dítěti ukrývají divné síly a proto jí začali říkat "divá Bára".
Divá Bára byla vždy silná a ničeho se nebála, jako jediná z dívek ve vesnici uměla plavat a byla silnější než většina chlapců. Čím více se lišila od ostatních dívek, tím více se jí ostatní stranili. Jediní její kamarádi byli syn kostelníka Jozífek a dcera faráře Elška.
Když byli starší, Jozífek odjel studovat a Elška odjela za tetou do Prahy na 3 roky. Po 3 letech Elška přijela s novinou, že se v Praze zamilovala do doktora Hynka, kterého si chtěla vzít, ale teta jí již vybrala jiného ženicha z okolí, který se jí však nezamlouval. Nakonec si Elška vezme doktora Hynka a Bára si najde myslivce z okolních lesů vesnice.
Tématem díla: povídka o podivné dívce jménem Bára z venkova, jež touží po svobodě a lásce
Vyprávěcí forma textu: vypravěč
Jak: chronologicky - podle časové posloupnosti
PrevNext