Book Creator

KRISZTUS KIRÁLY

by Bernadetta Garajszki Ozvald

Cover

Loading...
KRISZTUS KIRÁLY
Loading...
Loading...
Krisztus király képe az Országházban a magyar Szent Koronán - ismeretlen szerző. Forrás: internet
Adventtel kezdődik az új egyházi év, a karácsonyra való csendes előkészület ideje. Az advent első vasárnapját megelőző vasárnapon, az előző egyházi év lezárásaként köszönti a katolikus egyház KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPÉ-t. Krisztus királyságának liturgikus ünneplése viszonylag új keletű – XI. Piusz pápa rendelte el 1925-ben. Az ünnep tartalma maga azonban nagyon régi, az első keresztény közösségek idejére vezethető vissza.
Christus vincit,
Christus regnat,
Christus imperat!
KRISZTUS GYŐZ
KRISZTUS URALKODIK
KRISZTUS KORMÁNYOZ!

„Amikor eljön dicsőségében az Emberfia és vele minden angyal, helyet foglal fönséges trónján. Elébe gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig különválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára. Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna? A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek"

Mt 25, 31–46 – Az utolsó ítélet
 Uralmáról gyönyörűen hirdeti az ünnepi prefáció:

„Regnum veritatis et vitae”
 az igazság és az élet uralma,

„Regnum sanctitatis et gratiae”
 a szentség és a kegyelem uralma,

”Regnum amoris, iustitiae et pacis”
 a szeretet, az igazságosság és a béke uralma!
VASÁRNAPI ÚTRAVALÓ - KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE
KRISZTUS GYŐZ
KRISZTUS URALKODIK
KRISZTUS KORMÁNYOZ!
PrevNext