Book Creator

Izlazna anketa za nastavnike-male i velike štediše

by Melisa Husejnović

Cover

Loading...
rezultati izlazne ankete
1
62,5% saradnika je zadovoljno radom na ovom projektu, 25% je za nijansu manje zadovoljno i 12,5% saradnika je srednje zadovoljno radom na projektu.
Speech Bubble
2
75% saradnika smatra temu finansijke pismenosti bitnom za nastavu matematike, dok 25% njih smatra da je tema manje važna.
Thought Bubble
3
Šta se saradnicima sviđalo u ovom projektu?
Thought Bubble
4
Šta se saradnicima nije sviđalo u ovom projektu?
Thought Bubble
5
Nastavnici su najviše zadovoljni komunikacijom i aktivnostima, dok su o saradnji između učenika i nastavnika mišljenja podijeljena.
Thought Bubble
PrevNext