Book Creator

Izlazna anketa za nastavnike-male i velike štediše

by Melisa Husejnović

Pages 2 and 3 of 8

rezultati izlazne ankete
Loading...
1
Loading...
Loading...
62,5% saradnika je zadovoljno radom na ovom projektu, 25% je za nijansu manje zadovoljno i 12,5% saradnika je srednje zadovoljno radom na projektu.
Speech Bubble
Loading...
2
Loading...
Loading...
75% saradnika smatra temu finansijke pismenosti bitnom za nastavu matematike, dok 25% njih smatra da je tema manje važna.
Thought Bubble
3
Šta se saradnicima sviđalo u ovom projektu?
Thought Bubble
4
Šta se saradnicima nije sviđalo u ovom projektu?
Thought Bubble
5
Nastavnici su najviše zadovoljni komunikacijom i aktivnostima, dok su o saradnji između učenika i nastavnika mišljenja podijeljena.
Thought Bubble
6
75% saradnika je zadovoljno rezultatima projekta, njih 12,5% ima neke zamjerke, dok je 12,5% saradnika osrednje zadovoljno ovim rezultatima.
Thought Bubble
Hvala!
PrevNext