Book Creator

НП "Иновации в действие"

by Verka Maratilova

Cover

Loading...
Loading...
НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“
Loading...
Модул 1:
„ Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“
Loading...
Партниращи училища:
ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, гр. Пазарджик
ОУ „Петко Р. Славейков“, гр. Варна 
27 СУ „Акад. Георги Караславов“, гр. София
ОУ "Ран Босилек", гр. Габрово
  Теми на мобилността:
„Нека знанието бъде с нас“

„Иновации за по-добро образование“
Споделяне на опит
Speech Bubble
Образование извън рамката
Speech Bubble
Обмен на добри идеи
Speech Bubble
Творчество
Speech Bubble
Споделено преподаване
Speech Bubble
Емоционално учене
Speech Bubble
Рефлексия
Speech Bubble
ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА
ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, гр. Пазарджик

ОУ „Петко Р. Славейков“, гр. Варна 

27 СУ „Акад. Георги Караславов“, гр. София

ОУ "Ран Босилек", гр. Габрово
Посещение в ОУ „Петко Р. Славейков“, гр. Варна
Дати на посещението:
22.03. – 25.03.2022 г.
Гости
Учители и ученици от ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, гр. Пазарджик,
27 СУ „Акад. Георги Караславов“, гр. София и ОУ "Ран Босилек", гр. Габрово
Официално откриване на мобилността
Духовно - просветен център "Св. Архангел Михаил"
Образователна интерактивна симулация "Стани отличник" - открита педагогическа практика с ученици от 5. клас
Представени иновации от училището домакин:
Открита практика в 1. клас "Гласни и съгласни звукове"
PrevNext