Book Creator

svår familjesituaiton

by Hanna Olauson

Cover

Loading...
Grupp 5 - UB501Y
barns uppväxtvillkor och etiska möten i förskolan
Loading...
Hanna, Rukiye, Rebecka och Jenni
innehållsförteckning
1. uppväxtvillkor
2. Case
3. tankefigurer:
1. plikt
2. Nytta
3. kommunikation
4. Handlingsval
5. diskussionsfråga
6. källförteckning

1. valt uppväxtvillkor:
barn som lever i svåra familjesituationer
2. Vi har valt en svår familjesituation där våld i hemmet förekommer. detta uttrycks av barnet i förskolan vilket påverkar en pedagog till att agera. det etiska dilemmat blir i hur vida pedagogen bör agera och hur den i en sådan situation kan förhålla sig. Våld är något som inom vår profession måste tas på allvar, våra styrdokument och lagar menar att vi ska agera “här och nu” om vi misstänker att barn far illa.
Irisdotter m.fl. argumenterar däremot för att inom professionsetiska problem kan det uppstå två olika handlingssätt. “att dröja kvar eller gå vidare och inte veta vad ska ska hända” (Irisdotter Aldenmyr 2016 s. 50) i vårt case presenterar vi en pedagog som "går vidare" och hur det påverkar situationen/problemet. 
Case

Case:

Förskolläraren Anna och förskolebarnet Sam som är fyra år sitter tillsammans och bygger med klossar. På senaste tiden har Sam betett sig annorlunda och varit mer tillbakadragen än vanligt och hen har inte velat leka utan har sökt sig till Anna. Sam sitter och bygger med klossarna när hen säger “ pappa/mamma” har slagit mig igen”. Detta är nu tredje gången Sam yttrar sig om att hen blir slagen hemma och Anna har inget annat val än att göra en orosanmälan. Egentligen så har anställda i förskolan en plikt att göra en orosanmälan så fort ett barn yttrar sig eller pedagogen anar någonting men Anna har tidigare varit tvungen att göra en orosanmälan och vet om hur jobbig situationen kan vara. 

När Sam skulle hämtas senare på dagen av sin vårdnadshavare hade hen fått reda på att det var Anna som hade gjort orosanmälan och blev väldigt arg och aggressiv mot Anna. Efter några veckor av spänd stämning mellan Anna och vårdnadshavaren blev Sam flyttad till en annan förskola och Anna fick mycket tankar efteråt om hon hade handlat på rätt sätt eller skulle hon hanterat situationen annorlunda
en fördjupad etisk förståelse med stöd av tankefigurer utifrån caset:
plikt:
Anna gjorde något för sin egen vilja trots rädslan av konsekvenser, Anna höll sitt löfte till sig själv som förskollärare och till samhället och barnet, Annas agerande var pliktenligt.
ur en pliktetisk syn handlar det om att hålla ett löfte eller inte för andra men också för sig själva
Immanuel Kant
- Verklighetsuppfattning
Thought Bubble
 “handla endast efter den marxim genom vilket du kan tillika kan vilja att den blir allmän lag” (Irisdotter Aldenmyr et al 2016, s. 32)
Thought Bubble
Thought Bubble
Thought Bubble
Vår maxim och den goda vilja utifrån tankefiguren bygger inte på konsekvenserna/följderna av ett beslut utan själva viljan i att agera, det är det goda. 
Thought Bubble
caset kränker barnets rättigheter och det finns regler att följa. Anna är människa med egna erfarenheter hon visar vara orolig för konsekvenserna och hur hennes agerande ska påverka hennes relation med vårdnadshavarna. Hennes tidigare erfarenheter påverkar hennes agerande trots hennes profession vilket också gjorde att hennes sökande i klargörande tog längre tid
Thought Bubble
Verkligeten är det Anna fått höra oberoende av sanning i det eller ej och konsekvenserna av hennes agerande styr inte hennes beslutfattande och det sker en anmälan. Annas analys och plikt till att agera leder hennes till att anmäla för att hålla sitt löfte till barnet.
Thought Bubble
Nytta
PrevNext