Book Creator

Кой е Гоце Делчев

by Gergana Nikova

Cover

Loading...
Кой е Гоце Делчев?
Loading...
Подобно на Левски, Гоце Делчев бил истински апостол на свободата. Години наред бродил из македонските планини и поля, градове и села- ту като воевода с чета юнаци, ту преоблечен, та никой да не го познае.
Гоце Делчев учил хората да бъдат горди с българското си име, да бъдат смели и готови на всякакви жертви в борбата за свобода. Турците наричали Гоце Делчев - " Крилатият", защото те го преследвали непрестанно, ала не могли да го заловят, той винаги успявал да им се измъкне.
Всички обичали Гоце Делчев и се прекланяли пред смелостта му, и всеки дом бил отворен за него, и всеки бил готов да даде живота си за " Крилатия воевода". Подобно на Христо Ботев ,той паднал в неравна битка с турската войска за свободата на поробените братя в Македония и Тракия.
Но, този който падне в бой за свобода - той не умира ,
певци песни за него пеят и поети стихове пишат!
Училища, градове, улици гордо носят и славят неговото име!
На Гоце Делчев , Яворов посвещава свое стихотворение:
Ден денувам кътища потайни,
нощ нощувам пътища незнайни,
нямам тато, нямам мама,
тато да ругае, тато да ругае, мама да ридае.
С враг врагувам мяра според мяра,
с благ благувам вяра зарад вяра,
нямам братец ни сестрица,
братец да ме хвали, братец да ме хвали,
а сестра да жали.
П.Яворов
В много градове има, издигнати Паметници на Гоце Делчев - гр. Гоце Делчев и над село Попови Ливади.
гр.Гоце Делчев
с.Попови ливади
PrevNext