Book Creator

Тест 8 класс Геометрия

by Мавлюдахон

Pages 2 and 3 of 13

Loading...
1.Ромбунун диагоналдары 4 см жана 6 см болсо, анын аянтын табыңыз.
а) 24 кв. см
б) 6 кв. см
в) 12 кв. см
г) 48 кв.см
Loading...
Loading...
2. Төмөнкү маселенин канча чечими бар экенин аныктаңыз. Маселени чечүүнүн кереги жок.
Параллелограммдын жактары 8 см жана 6 см, бийиктигинин бири 4 см. Параллелограммдын экинчи бийиктигин табыңыз.

а) бир
б) эки
в) үч
г) жок