Book Creator

Pozityvaus elgesio skatinimo metodai

by Diana Vaidotienė

Cover

Loading...
Kauno lopšelis-darželis "Daigelis"
Loading...
VAIKŲ POZITYVAUS ELGESIO SKATINIMO BŪDAI
"Žvirbliukų" grupė
Įrengtoje STEAM erdvėje vaikai nuolatos kuria, tyrinėja ir domisi. Grupėje vyksta eksperimentai, tyrinėjimai, bandymai, įvairi meninė veikla pasinaudojant netradicinėmis priemonėmis, kuri vaikams suteikia geras emocijas. Kiekvieną rytą vaikai išreiškia savo emocijas, pasako kaip jaučiasi. Vaikų iniciatyvos, sudarytos sąlygos saviraiškai, atradimams ir kūrybai skatina pozityvų vaikų elgesį.
Mokytojos: Jolita Reipienė ir Miglė Meilutė
"Meškučių" grupė
Kartais norisi pabūti vienam
Žinome ir laikomės grupės taisyklių
Vaikus įtraukia veikti žaidybinės aplinkos
Įdomu, ką aš čia rasiu? O dar akys nieko nemato, bet man smagu
Serviruojame stalus
Miego akademija
Mokytojos: Alma Tarcijonienė ir Lilijana Urbonienė
"Kiškučių" grupė
Kimočių valandėlės moko įvardinti, suprasti, valdyti emocijas
Vieta nusiraminimui
PrevNext