Book Creator

Pozityvaus elgesio skatinimo metodai

by Diana Vaidotienė

Pages 2 and 3 of 34

Kauno lopšelis-darželis "Daigelis"
VAIKŲ POZITYVAUS ELGESIO SKATINIMO BŪDAI
Loading...
"Žvirbliukų" grupė
Loading...
Įrengtoje STEAM erdvėje vaikai nuolatos kuria, tyrinėja ir domisi. Grupėje vyksta eksperimentai, tyrinėjimai, bandymai, įvairi meninė veikla pasinaudojant netradicinėmis priemonėmis, kuri vaikams suteikia geras emocijas. Kiekvieną rytą vaikai išreiškia savo emocijas, pasako kaip jaučiasi. Vaikų iniciatyvos, sudarytos sąlygos saviraiškai, atradimams ir kūrybai skatina pozityvų vaikų elgesį.
Loading...
Loading...
Loading...
Mokytojos: Jolita Reipienė ir Miglė Meilutė
Loading...
"Meškučių" grupė
Loading...
Kartais norisi pabūti vienam
Loading...
Žinome ir laikomės grupės taisyklių
Loading...
Loading...
Vaikus įtraukia veikti žaidybinės aplinkos
Įdomu, ką aš čia rasiu? O dar akys nieko nemato, bet man smagu
Serviruojame stalus
Miego akademija
Mokytojos: Alma Tarcijonienė ir Lilijana Urbonienė
"Kiškučių" grupė
Kimočių valandėlės moko įvardinti, suprasti, valdyti emocijas
Vieta nusiraminimui
Kimočių žaislas, balandė Meilė motyvuoja vaikų pozityvų elgesį
Sekam pasakas
Serviruojame stalus
PrevNext