Book Creator

Culture Bridge eTwinning Project Last Survey Form for Students- Kültür Köprüsü eTwinning Projesi Öğrenci Son Anketi

by Zahide Zarife Çeltik

Pages 2 and 3 of 11

Culture Bridge eTwinning Project Last Survey Form for Students-
Kültür Köprüsü eTwinning Projesi Öğrenci Son Anketi
Loading...
Culture Bridge eTwinning Project Last Survey Form for Students-
Kültür Köprüsü eTwinning Projesi Öğrenci Son Anketi
Loading...
https://docs.google.com/forms/d/1Jysm2oyZ7_uRvpzSDBA0zDLDF4e1oNYf8yi0OU3-17s/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Jysm2oyZ7_uRvpzSDBA0zDLDF4e1oNYf8yi0OU3-17s/edit#responses
Loading...
Loading...
Projemize ortak olan tüm okullar anketimize katılmıştır ve okullarının ismini yazmıştır.

All the schools that are partners in our project participated in our survey and wrote the name of their schools.
Öğrencilerimizin hepsi projemizde görev almaktan mutlu olduğunu belirtmiştir.

All of our students stated that they were happy to take part in our project.
Öğrencilerimizin %95,6'sı projemizde yaptığımız etkinlikler ile kültürler hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtirken, %4,4'ü kısmen sahip olduğunu belirtmiş.

While 95.6% of our students stated that they had knowledge about the cultures and activities we carried out in our project, 4.4% stated that they partially had it.
Öğrencilerimizin %97,8'i projemizin faydalı olduğunu düşünürken , %2,2'si kısmen faydalı olduğunu düşünüyor.

While 97.8% of our students think that our project is beneficial, 2.2% think it is partially beneficial.
Öğrencilerimizin %87,8'i projemizdeki etkinlikler ile web2 araçlarını öğrendiğini belirtirken, %6,8'si kısmen öğrendiğini belirtmiştir.

While 87.8% of our students stated that they learned web2 tools through the activities in our project, 6.8% stated that they learned partially.
Öğrencilerimizin %91,1'i projemizdeki etkinlikler ile dijital oyunları öğrendiğini belirtirken, %6,7'si kısmen öğrendiğini belirtmiştir.

While 91.1% of our students stated that they learned digital games through the activities in our project, 6.7% stated that they learned partially.
PrevNext