Book Creator

Životinjska stanica

by Ana Marunica

Cover

Loading...
Loading...
Petra Maleš & Ana Marunica
3. a
SADRŽAJ
Eukariotski tip stanice...........................................3
Dijelovi životinjske stanice....................................4
Stanična membrana..............................................5
Citoplazma..............................................................6
Mitohondriji............................................................7
Golgijevo tijelo........................................................8
Endoplazmatska mrežica / retikulum..................9
Jezgra.......................................................................10
Centrosom..............................................................11
Lizosom...................................................................12
Ribosom..................................................................13
Peroksisom.............................................................14
Citoskelet................................................................15
EUKARIOTSKI TIP STANICE
- naziv: grč. eu + karyon = „prava jezgra“
- složenija građa
- posjeduju stanične organele
- molekula DNA je smještena unutar jezgre
- ovaj tip stanice možemo naći kod protoktista,
biljaka, životinja i gljiva
- postoji biljna i životinjska, biljna je autotrofna, a
životinjska heterotrofna
DIJELOVI ŽIVOTINJSKE STANICE
1. stanična membrana
2. citoplazma
3. mitohondriji
4. Golgijevo tijelo / aparat
5. hrapavi ER / EM
6. glatki ER / EM
7. jezgra
8. jezgrica
9. centriol
10. lizosom
11. ribosom
STANIČNA MEMBRANA
- odvaja stanicu od okoline
- tanka je i iznosi 8 nm
- ne vidi se svjetlosnim mikroskopom
- polupropusna je
- polarizirana (s vanjske strane je pozitivno, a s
citoplazmatske negativno nabijena)
- regulira koncentraciju vode i iona
- održava stanični pH
- međusobno povezuje stanice i omogućuje metaboličke
procese
CITOPLAZMA
- ispunjava unutrašnjost stanice
- najvećim djelom je čini voda
- omogućuje gibanje organela i staničnih struktura
- sudjeluje u diobi stanica
PrevNext