Book Creator

Priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdymas

by Simona Erleckienė

Pages 2 and 3 of 17

Dizainas be pavadinimo
Loading...
Kultūrinė
kompetencija
Loading...
Pilietiškumo
kompetencija
Loading...
Žino pagrindines Lietuvos kalendorines šventes ir jų tradicijas.
Loading...
Susipažįsta su šalies etnografiniais regionais ir tarmėmis.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Kultūrinė
kompetencija
Loading...
Pilietiškumo
kompetencija
Loading...
Žino pagrindines Lietuvos kalendorines šventes ir jų tradicijas.
Loading...
Susipažįsta su šalies etnografiniais regionais ir tarmėmis.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Pažinimo
kompetencija
Socialinė,
emocinė ir sveikos gyvensenos
kompetencija
Skiria daiktus pagal jiems būdingus požymius.
Atpažįsta ir įvardija jausmus skirtingose situacijose.
Pažinimo
kompetencija
Socialinė,
emocinė ir sveikos gyvensenos
kompetencija
Skiria daiktus pagal jiems būdingus požymius.
Atpažįsta ir įvardija jausmus skirtingose situacijose.
Komunikavimo
kompetencija
Kūrybiškumo
kompetencija
Sieja garsus su raidėmis.
Atpažįsta dailės kūrinio nuotaiką.
Komunikavimo
kompetencija
Kūrybiškumo
kompetencija
Sieja garsus su raidėmis.
Atpažįsta dailės kūrinio nuotaiką.
Skaitmeninė
kompetencija
Skiria skaitmeninio turinio įrankius ir jų panaudojimo galimybes.
PrevNext