Book Creator

Metal Music

by Daniel Svindseth Pettersen

Pages 2 and 3 of 3

M E T A L L – M U S I K K
オカメP– Lamento
Sjangrar som liknar:

Rock
Klassisk
Opera
Nokre Metal-Artistar:

Rammstein
Jonathan Young
無力P
Metall-musikk vart til rundt 1980, som ein undersjanger av Rock. I forhold til Tidlegare Rock n' Roll, er Metall mykje meir 'heavy', og har ein 'metallisk lyd'.
Mange vil kalle sjangeren for bråkete.

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext