Book Creator

Маратон на четенето със стихове на Цани Гинчев

by Mariela Terzieva

Cover

Comic Panel 1
Изпълнено
от Виктория Костадинова Георгиева
"Кирил и Методий"
от Цани Гинчев
Comic Panel 1
"Есен"
от Цани Гинчев
Comic Panel 2
Comic Panel 3
Изпълнено
от Александрина Тодорова Недялкова
Comic Panel 4
Comic Panel 1
Изпълнено
от Владислава Йорданова Минева
Comic Panel 2
"Чуй, труди се ти!"
от Цани Гинчев
Comic Panel 3
Comic Panel 1
"Родна реч"
Ран Босилек
Comic Panel 2
Comic Panel 3
Изпълнено
от Дария Георгиева Шопова
Comic Panel 4
Comic Panel 1
"Родна реч"
Ран Босилек
Comic Panel 2
Comic Panel 3
Изпълнено
от Ивайла Илиева Момъкова
PrevNext