Book Creator

Alternátor - ukázky práce žáků

by Michaela Králíková

Pages 4 and 5 of 32

Alternátor
Práce žáků 9. ročníku.
Základní škola Litvínovská 600, Mgr. Michaela Králíková

Zadání práce:
Uveď své jméno. Do kroužku napiš svou třídu.

Popiš svými slovy, co je to alternátor a z čeho se skládá. Nakresli jej a pojmenuj jednotlivé části.
Napiš pomůcky, které jsi potřeboval(a) k sestavení alternátoru. Vlož svojí videoukázku funkčního alternátoru.
Napiš, co jsi se naučil(a).

Se stránkou si můžeš graficky pohrát (např. měnit barvu a velikost písma...), můžeš vkládat zvukové komentáře, text můžeš diktovat... vyzkoušej to!

Ema Ferjaková
9. C
Ellipse;
Alternátor
Co je to Alternátor?
-Alternátor je zarízení, které generuje strídavy elektricky proud.
ˇ
´
´
Zjednodusene nakresleny a popsany Alternátor a také miliampérmetr, ktery je potrebny k merení strídavého proudu.
ˇ
Alternátor
ˇ
´
´
´
ˇ
´
ˇˇ
ˇ
Loading...
Na jakém principu Alternátor pracuje?
Loading...

Loading...
-Alternátor pracuje na principu elektromagnetické indukce (pohyb magnetu u cívky, nebo pohyb cívky u magnetu, zpusobí vznik proudu)
Loading...
°
Loading...
Velikost indukovaného proudu (proudu, ktery tece vodicem) závisí na:
Loading...
´
Loading...
ˇ
Loading...
ˇ
Loading...
Vyuzití alternátoru:
Loading...
ˇ
Loading...
-silnosti magnetu
-rychlosti pohybu magnetem
-poctu závitů u cívky
Loading...
ˇ
Loading...
- v elektrárnách
- v motorovych vozidlech
a v mnoha dalsích strojích..
Loading...
´
Loading...
ˇ
Loading...
Pokus ve skole
Loading...

Loading...
ˇ
Loading...
Loading...
Ve skole jsme se pokusili vyrobit strídavy proud pomocí Alternátoru, ktery jsme jeste merili miliampérmetrem.
Loading...
ˇ
Loading...
ˇ
Loading...
´
Loading...
´
Loading...
ˇ
Loading...
ˇ
Loading...
ˇ
Loading...
ˇ
Loading...
Zjednoduseny obrázek Alternátoru na první strane je vytvoren podle tohoto obrázku.
Loading...
ˇ
Loading...
´
Loading...
Pomucky:
Loading...
°
Loading...
ˇ
Loading...
ˇ
Loading...
-magnety
-alternátor
-vodice
-miliampérmetr
-cívka
Loading...
ˇ
9. B
Ellipse;
Zoe Mittelmannová
Alternátor je zařízení, pomocí kterého dokážeme indukovat (vyrobit) vlastní střídavý proud nebo napětí proměnou z mechanické (pohybové) energie.
Alternátor se skládá ze dvou hlavních částí: rotor, stator, které plní tu samou funkci, jako u elektromotorů, tj. stator je ta část, která se nikdy nepohne a podpírá rotorovou část, tedy tu, která se točí a tak pravidelně mění póly vzniklé přidanými magnety, které jsou z obou stran alternátoru.

Díky magnety vytvořenému magnetickému poli a otáčení cívky, která svým pohybem pravidelně zaměňuje póly, se vytváří indukovaný střídavý proud či napětí. Velikost vyrobeného proudu se odvíjí od závitů cívky, síly magnetů a rychlosti otáčení rotoru.
Ověřit přítomnost proudu se dá zapojením málo výkonného elektrického spotřebiče nebo miliampérmetrem.
9. A.
Ellipse;
Jakub Kraus
Alternátor je generátor, který mění mechanickou energii na elektrickou. Je to zdroj střídavého napětí.

Funguje na základě elektromagnetické indukce
Skládá se ze tří částí:
1) Stator
2) Rotor
3) Dva izolované kroužky

Co bylo potřeba k výrobě alternátoru?
Potřeboval jsem dva magnety (stator) a cívku (rotor).
Dále jsem k pokusu použil ampérmetr, abych zjistil, jestli alternátor funguje.
Rounded Rectangle
Ellipse;
Ellipse;
cívka (rotor)
magnet (stator)
dva izolované kroužky
miliampérmetr (vytvořený z cívky a mg. ukazatele)
vodič
9.B
Aneta Žáčková
Co je to alternátor?
Ellipse;
Generátor střídavého proudu, přeměňuje mechanickou energii na energii střídavého elektrického proudu.
Z čeho se alternátor skládá?
Alternátor se skládá ze dvou hlavních částí:
- Stator
- Rotor
Pomůcky na sestavení alternátoru
Vodiče
Ampérmetr
Cívka
Alternátor
Magnet
PrevNext