Book Creator

PROIECT TRNSFRONTALIER''ADEVARURI DESPRE TRECUT"

by Margareta Cebotari

Cover

Loading...
Design fără titlu
Loading...
Loading...
Loading...
CHIȘINĂU, 2023
Loading...
Chișinău, 2022
Speech Bubble
DIN SUMAR

Părțile partenere
Acord de parteneriat
Etapa salutului virtual
Întâlniri tematice/Etapa de colaborare
Etapa de cercetare
Activitate cu impact civic Vizionarea filmului „Siberia din oase”
Etapa de acțiune în baza cercetări
Activități realizate:
Conferință științifică
Atelier practic- aplicativ republican
Activități colaborative
Produse elaborate:
Înregistrări audio/video
Prezentări cu suport multimedia
Desene
Esee
Creație prorie
Interviuri
Sesiuni online
Etapa de reflecție și evaluare
INSTITUȚII PARTENERE : REPUBLICA MOLDOVA - ROMÂNIA
Republica Moldova, Colegiul Național de Comerț al ASEM, Chișinău, str. Petru Rareș, 18.

Tel.: +373 22 402 719
cnc.uf.asem@gmail.com
Denumirea echipei: Tinerii Cercetători
Participanții Proiectului: Elevii cl X-a - XII-a
Colegiului Național „Emil Botta”, România, județul Vrancea, Adjud, str. Libertății 32
Tel. 0237/640726
colegiulbotta@yahoo.com
Denumirea echipei: LitIst
Deviza: Haiduci în Istorie, Cercetători în literatură
Participanții Proiectului: Elevii cl. X - a - XII-a
Beneficiarii proiectului: Elevii CNC al ASEM, elevii, Colegiului Național „Emil Botta”, cadre didactice implicate, membrii comunității
A. Instituția publică Colegiul Național de Comerț al ASEM, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Director Colegiul Național de Comerț al ASEM, Budurin-Furculiță Cristina.
Profesor coordonator: Cebotari Margareta
Echipa de implementare:
1. Cebotari Margareta, profesoară de Istoria românilor și universală, grad didactic superior;
2. Atanasov Aurelia, profesoară de Limba și literatura română, grad didactic unu;
3. Panaguța Rodica, profesoară de Istoria românilor și universală, Educație pentru societate, grad didactic unu;
4. Scobioală Nadejda, profesoară de Istoria românilor și universală, Educație pentru societate, grad didactic doi.
PĂRȚILE PARTENERE
78 de ani de la fondarea Colegiului Național de Comerț al ASEM
104 ani de la fondarea Colegiului Național „ Emil Botta”, Adjud, România
B. Școala partener: Colegiul Național „Emil Botta”, Adjud, județul Vrancea, România.
Director, Pădură Iulia.
Profesor - coordonator, Dogaru Gicu - Valentin.
Echipa de implementare:
1. Dogaru Gicu-Valentin, Doctor în Filosofie și Economie, profesor de discipline socio-umane grad didactic unu;
2.Munteanu Daniel, profesor de informatică, grad didactic unu;
3.Orița Ovidiu Mihai, profesor de matematică, grad didactic unu;
4.Stoleru Cristian, profesor de matematică, grad didactic unu.
Colegiul Național de Comerț al ASEM, Chișinău str. Petru Rareș, 18
Colegiul Național „Emil Botta”, România, Județul Vrancea, Adjud str. Libertății 32
Acord de parteneriat
încheiat pe 28 septembrie,2022
Thought Bubble
ACORD DE PARTENERIAT
Prima întâlnire virtuală cu coordonatorii proiectului
PrevNext