Book Creator

Việt Nam giai đoạn 1945-1954

by Công Nguyễn

Cover

Loading...
Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950)
Loading...
Loading...
I. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ
1. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ
Tình hình nước ta: 
Từ cuối tháng 11/1946, tình hình trong Nam ngoài Bắc hết sức căng thẳng. Ở năm bộ và Nam Trung bộ, thực dân Pháp tập trung quân tiến công các cơ sở cách mạng, vùng tự do, căn cứ địa của ta.

Ở Bắc bộ, 20/11 năm 1946, Pháp đánh chiếm một số vị trí quan trọng ở thành phố Hải Phòng, nổ súng vào quân ta ở thị xã Lạng Sơn
Em hãy nghe đoạn văn dưới đây và điền vào chỗ trống
 Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta trong cả nước, trước tiên là nhân dân Hà Nội, đứng lên kháng chiến. Đêm 19 - 12 - 1946, tiếng súng kháng chiến bắt đầu.
2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta
Cuộc kháng chiến của ta là cuộc chiến tranh nhân dân, chiến tranh tự vệ, chính nghĩa, tiến bộ, nhằm hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, từng bước thực hiện nhiệm vụ dân chủ, đem lại ruộng đất cho nhân dân.

Cuộc kháng chiến đó do toàn dân tiến hành. Nó diễn ra không chỉ trên mặt trận quân sự mà cả trên các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao.
II. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16
Mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc, quân dân ta chủ động tiến công quân Pháp, bao vây, giam chân lực lượng chúng ở thủ đô Hà Nội, các thành phố và các thị xã, tạo thế trận đi và cuộc chiến đấu lâu dài. Hà Nội đã mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc. Cuộc chiến đấu đã diễn ra ác liệt giữa ta và địch ở sân bay Bạch Mai, khu Bắc Bộ Phủ, đầu cầu Long Biên, ga Hàng Cỏ, các phố Khâm Thiên, Hàng Đậu, hàng bông, hàng ra, Hàng Cháo. 


Đến 17/2/1947, 
trung đoàn Thủ đô (đơn vị chính thức được thành lập trong quá trình chiến đấu) thực hiện cuộc rút quân khỏi vòng vây của địch, ra căn cứ an toàn.
Trong gần hai tháng (từ 19/12/1946 - 17/2/1947), quân dân ở Hà Nội đã loại khỏi vòng chiến đấu hàng ngàn tên địch, thu và phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh, thực hiện nhiệm vụ giam chân địch ở thành phố để hậu phương kịp thời huy động lực lượng kháng chiến, di chuyển kho tàng, công xưởng về chiến khu, bảo vệ an toàn cho trung ương đảng, chính phủ trở lại căn cứ địa, lãnh đạo kháng chiến lâu dài.
Tại các thành phố Nam định, Huế, Đà Nẵng….., quân dân ta chủ động tiến công, loại khỏi vòng chiến đấu một số lực lượng của chúng; bao vây, giam chân Pháp suốt trong 2,3 tháng chiến đấu, cuối cùng quân ta chủ động rút khỏi thành phố, Núi về căn cứ, tổ chức cuộc chiến đấu lâu dài. Riêng thành phố Vinh, ngay từ đầu cuộc chiến đấu, quân dân ta đã buộc địch đầu hàng.

Phối hợp với cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 quân dân ta ở các tỉnh phía Nam Nam bộ và Nam Trung bộ để đẩy mạnh chiến tranh du kích, trận đánh địch trên các tuyến giao thông, và cơ sở hậu cần của chúng.
PrevNext